Antyfona z Niepokalanego Poczęcia

Chciałem zwrócić uwagę na jedną z antyfon oficjum dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi, obecnej zarówno w Breviarium Romanum, jak też w posoborowej Liturgii Godzin.

Antyfona brzmi w polskim tłumaczeniu tak:

"Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej świętości".

A po łacinie:

Trahe nos, Virgo immaculata, post te curremus in odorem unguentorum tuorum„.

Tłumacząc to bardziej dosłownie: „Pociągnij nas, Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą, za wonią Twoich olejków„.

W posoborowej LG jest to antyfona trzeciego Psalmu Jutrzni, w BR antyfona piątego Psalmu Laudesów (Jutrzni) i Nieszpór.

Pociągające piękno Boga ukazane w Maryi. W Adwencie, zwłaszcza w jego pierwszej części, dużo koncentrujemy się na temacie nawrócenia. Z grubsza biorąc, są dwa sposoby wzywania do nawrócenia, bynajmniej wzajemnie nie sprzeczne. Pierwszy to denuncjowanie zła i pokazywanie jego niszczącego działania. Drugi to wskazanie Bożego piękna, tego że jest inne życie i że jest ono o wiele lepsze i piękniejsze. Pierwszy sposób jest w wielu sytuacjach konieczny, ale to ten drugi ma siłę decydującą. Maryja Niepokalana ewangelizuje i wzywa do nawrócenia przez Boże piękno, które w Niej zostało złożone.

Trahe nos, Virgo immaculata, post te curremus in odorem unguentorum tuorum„.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....