Apel o stypendia mszalne dla księży w krajach rozwijających się

O stypendia mszalne dla kapłanów w krajach rozwijających się apeluje międzynarodowe dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not). Stypendia, czyli pieniądze, które katolicy przekazują księżom z prośbą o odprawienie Mszy św. w wyznaczonej przez siebie intencji, są tam często jedynym źródłem utrzymania duchowieństwa.

Apel ten wystosowała niemiecka sekcja Pomocy Kościołowi w Potrzebie w związku z rozpoczynającym się Rokiem Kapłańskim. Jak poinformował Klaus Wundlechner z tej instytucji, dla wielu księży z Europy Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki ofiary z krajów zachodnich stanowią podstawę utrzymania. Za każdą intencję organizacja prosi o datek w wysokości minimum 5 euro.

Oprócz wsparcia materialnego dla księży, ideą stypendiów mszalnych jest uzmysłowienie wiernym i kapłanom na różnych kontynentach potrzeby solidarności w ramach Kościoła powszechnego.

Jak wyjaśnił Wundlechner, ofiary mszalne mają długą tradycję. Już pierwsi chrześcijanie pojmowali Eucharystię jako święto, w którym wszyscy uczestniczą. Dlatego przynosili z sobą chleb, wino i inne dary, które dawali do wspólnego użytku lub na cele charytatywne.

inf. KAI

Zobacz także