Archidiecezja białostocka ma nowych kapłanów

Archidiecezja białostocka ma 11 nowych kapłanów. 11 czerwca w białostockiej bazylice katedralnej przyjęli oni święcenia kapłańskie z rąk metropolity białostockiego abp Wojciecha Ziemby. Jutro neoprezbiterzy odprawią w swoich rodzinnych parafiach pierwszą w życiu samodzielną Mszę św. zwaną prymicjami.

Abp Ziemba przypomniał diakonom obowiązki płynące z kapłaństwa. "Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Rozważajcie zatem, co czynicie, naśladujcie to, czego dokonujecie. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały." – mówił.

Świecenia kapłańskie są uwieńczeniem 6-letniej formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Wszyscy absolwenci tej uczelni uzyskali tytuł magistra teologii. Do tej pory w seminarium białostockim wyświęconych zostało ponad 500 kapłanów, którzy obecnie pracują nie tylko na terenie swojej archidiecezji, lecz także na Watykanie, na misjach w Afryce i Ameryce Południowej, Białorusi, Rosji we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Niemczech, USA. Kilku przygotowuje się obecnie do pracy misyjnej. Trzech absolwentów zostało biskupami: bp Edward Ozorowski i abp Sławoj Leszek Głódź, a jeden z nich – Henryk Gulbinowicz – kardynałem.

na podst. KAI

 

Zobacz także