Arcybiskup Ziemba objął rządy w archidiecezji warmińskiej

- Pragnę z wielką uwagą wsłuchiwać się w puls życia religijnego ludu tej ziemi, który szczyci się tak pięknymi owocami wiary – powiedział abp Wojciech Ziemba, który 11 czerwca odbył swój ingres do olsztyńskiej katedry w Olsztynie. Świadkami obrzędu zaślubin nowego ordynariusza z archidiecezją warmińską byli licznie przybyli kapłani niemal ze wszystkich parafii, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych i wyższych uczelni oraz mieszkańcy Olsztyna i okolic.

W uroczystościach wziął udział abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce oraz kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dawny biskup warmiński, a także kilkunastu biskupów z całego kraju, m.in. z Gniezna, Łowicza, Gdańska, Lublina, Ełku i Elbląga, ordynatariatu polowego WP. Na uroczystości przybyli goście z USA, Austrii i Niemiec oraz z rodzinnych stron abp Ziemby: z Tarnowa i Wadowic Górnych. W sposób szczególny abp Ziemba zaprosił na uroczystości kapłanów i świeckich ze swojej dawnej archidiecezji, z którymi pożegnał się 8 czerwca w białostockiej katedrze.

Wchodzącego do olsztyńskiej katedry abp. Ziemby przywitano chlebem i solą, a także krzyżem z relikwiami patrona archidiecezji św. Wojciecha. Po liturgicznym powitaniu w drzwiach katedry i rozpoczęciu Eucharystii bp Jacek Jezierski, wikariusz generalny archidiecezji warmińskiej, powitał zebranych gości oraz złożył życzenia nowemu metropolicie „Zanim nas pobłogosławisz, my błogosławimy Tobie” – witał abp. Ziembę wikariusz generalny. Bp Jezierski podziękował także dotychczasowemu metropolicie, abp. Edmundowi Piszczowi za posługę biskupią. Dekret papieski mianujący abp. Ziembę ordynariuszem warmińskim odczytał ks. prał. Edward Michoń.

Po podpisaniu protokołu z kanonicznego objęcia władzy przez abp. Wojciecha Ziembę, nowy metropolita został wprowadzony przez abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego, na katedrę warmińskich biskupów oraz otrzymał pastorał, oznakę władzy pasterskiej i zewnętrzny znak przyjęcia nowych obowiązków. Pastorał, który przyjął abp Ziemba jest najstarszym pastorałem w archidiecezji, pochodzi z XVIII w. i opatrzony jest figurą św. Krzysztofa.

Ze słowami do nowego metropolity zwrócił się następnie arcybiskup senior, Edmund Piszcz, który zapewnił o swojej modlitwie. Ze słowami powitania „pierwszego kapłana archidiecezji warmińskiej” zwrócił się także prezydent miasta Olsztyna, Czesław Małkowski. Po powitaniu odczytane zostało uroczyste homagium, czyli zapewnienie wiernych o uznaniu biskupa za swego pasterza. Hołd nowemu metropolicie złożyli następnie przedstawiciele duchowieństwa i wiernych.

Homilię podczas ingresu zawsze wygłasza nowy włodarz diecezji. Tak stało się i tym razem. Nowy ordynariusz w homilii nawiązał do swojego pierwszego listu pasterskiego, który został odczytany dziś we wszystkich kościołach archidiecezji. – Pragnę z wielką uwagą wsłuchiwać się w puls życia religijnego ludu tej ziemi, który szczyci się tak pięknymi owocami wiary – powiedział abp Ziemba. Witając przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich, podkreślił, że „pielgrzymujemy w prawdzie przez ten świat jeszcze obok siebie ale pod tym samym znakiem chrystusowego krzyża”.

Kaznodzieja zadał sobie pytanie, jakie znaczenie dla archidiecezji warmińskiej może mieć dzisiejsze wydarzenie. – Odpowiedzią mogą być trzy instytucje. Warmińska kapituła metropolitalna, która istnieje od 1263 r. i uzmysławia nam wszystkim odpowiedzialność za tradycję i dorobek kultowy i organizacyjny Kościoła lokalnego. Od 1567 r. działa Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”. To seminarium określa naszą odpowiedzialność duszpasterską i troskę za kształcenie i wychowanie kapłanów – wyjaśniał abp Ziemba. Trzecią instytucją jest wedlug hierarchy życie zakonne. Jako przykład, metropolita warmiński wskazał na Zgromadzenie św. Katarzyny, które istnieje już ponad 400 lat w archidiecezji i jest świadectwem pięknej modlitwy i zaufania Bożej opatrzności.

Po Komunii św., abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski złożył szczególne podziękowania za „apostolski trud” odchodzącemu na emeryturę abp. Edmundowi Piszczowi, który „przykładnie prowadził posługę w archidiecezji”. Słowa te spotkały się z gromkimi i długimi oklaskami zebranych w katedrze wiernych. Przedstawiając wiernym nowego metropolitę, nuncjusz apostolski wskazał na abp. Ziembę jako na „pasterza doświadczonego”. Zwracając się zaś bezpośrednio do metropolity, prosił go, aby przejmując bogate dziedzictwo Świętej Warmii, strzegł go i ubogacał w łączności z Ojcem Świętym, której wyrazem jest paliusz. Oznakę metropolity abp Ziemba otrzyma już w tym miesiącu.

Wspomnieniami podzielił się kard. Józef Glemp, Prymas Polski, który sam obchodził ingres do olsztyńskiej katedry w 1979 r. Księdzu neometropolicie, Prymas życzył, aby, cytując Jana Pawła II, „zmieniał oblicze ziemi, tej ziemi”.

Przed błogosławieństwem abp Wojciech Ziemba zawierzył losy archidiecezji warmińskiej oraz „wszystkie trudy swego życia” Matce Bożej. Po mszy św. abp Ziemba przeszedł w procesji przez kościół, błogosławiąc zgromadzonych wiernych.

Abp Wojciech Ziemba ma 65 lat, święcenia kapłańskie otrzymał w Olsztynie w 1967 roku, a biskupie w 1982 r. Jest biblistą. Był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, biskupem pomocniczym warmińskim, biskupem ełckim, arcybiskupem metropolitą białostockim. Jego dewiza biskupia brzmi „Dives in misericordia Deus” – Bóg bogaty w miłosierdzie.

inf. KAI

 

Zobacz także