Armenia: Poświęcenie Krzyżma świętego

W Eczmiadzynie, siedzibie najwyższego patriarchy i katolikosa wszystkich Ormian Garegina II, odbyła się ceremonia poświęcenia Krzyżma Świętego. Następnie otrzymały je wszystkie diecezje Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w kraju i w diasporze. Uroczystość, która odbywa się raz na siedem lat, tym razem miała charakter ekumeniczny – uczestniczyli w niej m.in. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I i prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri.

Krzyżmo Święte, będące mieszaniną oliwy i balsamu, jest używane do namaszczania przy udzielaniu sakramentów chrztu i bierzmowania, a także przy udzielaniu święceń biskupich i kapłańskich oraz przy poświęcaniu świątyń. W Kościele katolickim Krzyżmo poświęca biskup razem z olejem chorych i olejem katechumenów podczas mszy Krzyżma Świętego co roku w Wielki Czwartek. W Ormiańskim Kościele Apostolskim czyni to katolikos raz na siedem lat, po czym rozdziela je między diecezje ormiańskie na całym świecie. Ostatni raz dokonano tego we wrześniu 2001 r., w czasie obchodów 1700. rocznicy chrztu Armenii.

Krzyżmo, które Garegin II wręczył biskupom zgromadzonym w Eczmiadzynie, umieszczono w specjalnych naczyniach w kształcie włóczni, która przebiła bok Chrystusa. Stojący na czele delegacji Kościoła katolickiego kard. Sandri przekazał uczestniczącym w uroczystościach dostojnikom i pielgrzymom osobiste przesłanie od Benedykta XVI. Przybyłych do Armenii hierarchów przyjął 29 września prezydent tego kraju – Serż Sargisjan. Powiedział on, iż Krzyżmo ma dla jego rodaków szczególne symboliczne znaczenie, niczym magnes przyciąga bowiem rozsianych po całym świecie Ormian do Świętego Eczmiadzynu.

inf. KAI

 

Zobacz także