Audio komentarz na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Mamy nadzieję, że w odpowiednim przeżyciu uroczystości Bożego Ciała pomoże podana w wersji audio katecheza porządkująca dzieje pobożności chrześcijańskiej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jakie są źródła Podniesienia, adoracji i użycia monstrancji? Do czego odwołują cztery ołtarze, do których pielgrzymujemy w czasie uroczystości? Konferencja o. Tomasza Grabowskiego OP i dk. Krzysztofa Porosło jest dobrym, audialnym kompendium.

W pierwszej części konferencji dk. Krzysztof pokazuje znaczenie wszystkich wydarzeń, które poprzedzają okres, w jaki właśnie Kościół wszedł – okres zwykły. By lepiej poczuć sens Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego czy Uroczystości Trójcy Świętej – poniższy krótki wykład: 

W drugim wykładzie znajdziemy genezę uroczystości Bożego Ciała. dk. Krzysztof opowiada o jej początkach, perypetiach związanych z jej ustanawianiem, o pojawiających się w ramach tego dnia wątkach.

O genezie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Katecheza o. Tomasza poświęcona będzie naszemu, niekiedy upraszczającemu, postrzeganiu Eucharystii. Skupi się na realnej – a nie symbolicznej, jak powszechnie zwykło się sądzić – obecności Ciała i Krwi naszego Pana udzielanej pod postaciami Chleba i Wina.

Krzysztof zakończy wątkiem jedności oraz odniesieniem do tajemnicy realnej obecności Chrystusa.

 

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...