Benedykt XVI: Eucharystia, Sakrament jedności i komunii

josef"Umiejcie czerpać z Eucharystii, Sakramentu jedności i komunii, siłę do przezwyciężania trudności”, zwrócił się Benedykt XVI w przemówieniu skierowanym do nowego patriarchy Antiochii Syryjskiej, Jego Świątobliwości Ignacego Józefa III Younan.

Benedykt XVI wystosował swoje przemówienie z okazji wizyty nowego patriarchy Antiochii Syryjskiej, Jego Świątobliwości Ignacego Józefa III Younan.

W ten sposób poprzez wizytę w Rzymie i wspólną celebrację, wczoraj, w Bazylice Santa Maria Maggiore w obecności Kardynała Leonardo Sandri, prefekta Kongregacji ds. Wschodnich Kościołów Katolickich, Patriarcha chciał publicznie podkreślić duchową łączność.
W środę patriarcha uczestniczył w audiencji generalnej na Placu Św. Piotra, a w piątkowy wieczór w Bazylice Św. Piotra, w uroczystym otwarciu Roku Kapłańskiego.
“Umiejcie czerpać z Eucharystii, Sakramentu jedności i komunii, siłę do przezwyciężania trudności, których wasz Kościół zaznał w ostatnich latach, by odnaleźć drogi przebaczenia, pojednania i komunii”, wezwał Benedykt XVI.

„Istotnie, wyjaśniał papież, to Eucharystia jest tym, na czym wznoszą się nasze różnorodne tradycje zjednoczone w jednym Duchu, czyniąc z nich bogactwo dla całego Ludu Bożego”.
Benedykt XVI przywołał tradycję syryjską, by zaznaczyć: „Niech sprawowanie Eucharystii, źródła i szczytu życia wspólnotowego, potwierdza wasze zakotwiczenie w starożytnej tradycji syryjskiej, szczycącej się posiadaniem tego samego języka, którym mówił Pan Jezus, a równocześnie, otwiera przed wami horyzont powszechności kościelnej! Niech ona czyni was zawsze uważnymi na to, co Duch mówi do Kościołów; niech otwiera oczy waszych serc, byście mogli dostrzegać znaki czasów w świetle Ewangelii i byście potrafili wsłuchiwać się w oczekiwania i nadzieje ludzkości, wielkodusznie odpowiadając na potrzeby tych, którzy żyją w ciężkich warunkach ubóstwa. To Eucharystia jest Chlebem Życia, który karmi wasze wspólnoty i sprawia, że wszystkie mogą wzrastać w jedności i miłości”.

Benedykt XVI podkreślił także ważność więzi między Następcą Piotra a Kościołami wschodnimi: „W ciągu waszej ponad tysiącletniej historii, jedność z Biskupem Rzymu szła zawsze w parze z wiernością tradycji duchowej chrześcijańskiego Wschodu, a obydwie tworzą aspekty uzupełniające wyjątkowego dziedzictwa wiary, którą wyznaje wasz czcigodny Kościół”.

„Razem, podkreślił papież, głosimy tą samą wiarę katolicką, jednocząc nasze głosy z Apostołami, męczennikami i świętymi, którzy nas poprzedzili, wznosząc ku Bogu Ojcu, w Chrystusie i w Duchu Świętym, hymn chwały i dziękczynienia za niezmierne bogactwo tego daru, który złożył w nasze słabe ręce”.

„Drodzy Bracia Kościoła Syro-Katolickiego, myślałem o was szczególnie podczas uroczystej celebracji eucharystycznej święta Bożego Ciała. W homilii, którą wygłosiłem na dziedzińcu Bazyliki Św. Jana na Lateranie, zacytowałem wielkiego Mędrca, św. Efrema Syryjczyka, który stwierdza: „Podczas Komunii Świętej, Jezus sam się ofiaruje; na krzyżu, ofiarował się za innych”. Ta interesująca uwaga pozwala mi podkreślić korzenie eucharystyczne duchowej wspólnoty, jakiej wam udzieliłem, Wasza Świątobliwość, w chwili elekcji synodalnej”, dodał papież.

W czwartek papież podkreślił ważność celebracji w Santa Maria Maggiore: „W najbardziej odpowiedni sposób chcecie pokazać, publicznie, tę ścisłą więź, jaka jednoczy was z Biskupem Rzymu i z Kościołem powszechnym, podczas Eucharystii, którą celebrowaliście wczoraj, w bazylice Santa Maria Maggiore, a w której uczestniczył mój reprezentant ze specjalnym pełnomocnictwem, Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Kard. Leonardo Sandri.

Benedykt XVI wyraził też swą specjalną troskę o chrześcijan w Iraku: „Zachęcam do starań sprzyjających jedności, zrozumieniu i przebaczeniu, które musicie zawsze uważać za zadania najważniejsze dla zbudowania Kościoła Bożego. Modlę się także stale o pokój na Bliskim Wschodzie, szczególnie za chrześcijan, spośród umiłowanego narodu irakijskiego, których każdego dnia przedstawiam Panu cierpiącemu podczas Ofiary eucharystycznej”.
W końcu, papież podkreślił także znaczenie rozpoczynającego się w tym dniu Roku Kapłańskiego dla „życia duchowego księży”, i powierzył Kościół syryjski i nowego patriarchę Dziewicy Maryi. 

aw za: www.zenit.org

Zobacz także