Benedykt XVI: Wiara nie realizuje się jedynie na poziomie myśli

rabanMyśl tę rozwinął Ojciec Święty Benedykt XVI podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra 3 czerwca br. Odwołał się przy tym do postaci bł. Hrabana Maura, mnicha benedyktyńskiego żyjącego w Niemczech w VIII w. Ojciec Święty przypomniał, jak Hraban Maur czerpał z różnych źródeł, takich jak filozofia, sztuka czy poezja, aby przybliżać ludziom Boga.

"Miał on szczególną świadomość potrzeby przeżywania wiary nie tylko umysłem i sercem, lecz także poprzez odczucia. To właśnie one, dzięki ludzkiej wrażliwości oraz poczuciu estetyki prowadzą człowieka do pełni radości ze stworzenia."

Papież podkreślił, jak bardzo potrzebne jest zrozumienie płynącej z tego prawdy. "Wiara nie realizuje się jedynie na poziomie myśli, dotyka ona całego naszego istnienia. Będąc ludźmi z krwi i kości umieszczonymi w tym namacalnym świecie, musimy szukać i spotykać Go w każdym wymiarze naszego życia. W ten sposób, dzięki naszej wierze, Boża Obecność przenika je i przemienia."

Benedykt XVI przypomniał też, że Hraban "nie poświęcił się w całości sztuce poezji, lecz użył jej jedynie jako metody głębszego zanurzenia się w Boży Świat." Dlatego "w tym kontekście naturalne jest, że Hraban dawał pierwszeństwo liturgii. Próbował on wszelkimi możliwymi środkami pokazywać jemu współczesnym teologiczne oraz duchowe znaczenia wszystkich elementów jej celebracji."

W tych staraniach odwoływał się do Pism oraz nauczania Ojców Kościoła. "W ten sposób dostrzec można ciągłość wiary chrześcijańskiej, mającej swój początek w Objawieniach. Jest ona wiecznie żywa, cały czas rozwija się i zostaje wyrażana na nowe sposoby — będące ze sobą w harmonii i tworzące spójną całość."

jh, za: zenit.org

 

td

Zobacz także