Benedykt XVI kanonizował Szymona z Lipnicy

Benedykt XVI kanonizował bł. Szymona z Lipnicy, bernardyna żyjącego w XV w., wielkiego kaznodzieję i opiekuna ubogich. Nowego polskiego świętego papież nazwał wielkim synem ziemi polskiej, świadkiem Chrystusa o duchowości św. Franciszka z Asyżu oraz podał go za przykład "aktualnego wzoru chrześcijanina, który - zainspirowany duchem Ewangelii - gotów jest oddać życie za braci".

Obok Polaka papież ogłosił świętymi także Jerzego Precza (1880-1962), kapłana z Malty, Karola od św. Andrzeja (1821-1893), holenderskiego pasjonistę, który większość życia pracował w Irlandii oraz francuską zakonnicę Marię Eugenię od Jezusa (1817-1898), założycielkę Zgromadzenia Sióstr Wniebowzięcia NMP.

Mimo ulewnego deszczu na placu św. Piotra zebrały się tysiące wiernych. Byli pielgrzymi z Malty, Irlandii, Francji, Holandii – krajów, w których urodzili się i działali nowi święci. Na kanonizację przybyło ok. 1000 pielgrzymów z Polski. Wśród nich byli Prymas Polski kard. Józef Glemp, Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i przedstawiciele episkopatu – kard. Stanisław Dziwisz, bp Wiktor Skworc, bp Piotr Libera i abp Stanisław Nowak.

Do Rzymu przybył cały zarząd Polskiej Prowincji Bernardynów, seminarzyści bernardyńscy z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz delegaci z poszczególnych klasztorów – z Polski, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec i Włoch.

Papież charakteryzując nowego polskiego świętego podkreślił, że św. Szymon przepełniony był "miłosierną miłością, którą czerpał z Eucharystii, nie ociągał się z niesieniem pomocy chorym dotkniętym zarazą, która i jego doprowadziła do śmierci". Benedykt XVI zawierzył opiece św. Szymona z Lipnicy cierpiących z powodu ubóstwa, choroby, osamotnienia i niesprawiedliwości społecznej. "Przez jego wstawiennictwo prosimy dla nas o łaskę wytrwałej, czynnej miłości do Chrystusa i do braci" – powiedział papież. Ojciec Święty zwrócił uwagę na "wielorakie i niewyczerpane objawianie się świętych wśród ludu Bożego w ciągu wieków". "Mądrość Boga objawia się we wszechświecie, w rozmaitości i pięknie jego żywiołów, jednakże jej arcydziełem są święci" – zaznaczył.

Charakteryzując sylwetkę pochodzącego z Holandii św. Karola od św. Andrzeja papież wskazał, że jest on przykładem "jak miłość przenika życie całkowicie oddane opiece nad duszami". "Podczas wielu lat jego kapłańskiego posługiwania w Anglii i Irlandii, ludzie podążali ku niemu w poszukiwaniu mądrej rady, współczucia i ozdrowieńczego dotyku. W chorobie i cierpieniu rozpoznawał twarz Chrystusa Ukrzyżowanego, do którego przez całe życie miał szczególne nabożeństwo" – powiedział papież.

Mówiąc o św. Marii Eugenii od Jezusa Ojciec Święty wskazał, że nowa święta przypomina nam przede wszystkim "o znaczeniu Eucharystii dla wzrostu duchowego w życiu chrześcijańskim". "Rozumiała wyjątkowe znaczenie intelektualnego, moralnego i duchowego kształtowania młodego pokolenia, w szczególności dziewcząt, tak, aby jako osoby dorosłe mogły być w pełni odpowiedzialne za swoje rodziny, a także uczestniczyć w życiu społeczeństwa i Kościoła" – powiedział papież.

"Przyjacielem Jezusa i świadkiem świętości" nazwał papież św. Jerzego Precza, urodzonego w La Valletta na Malcie. "Był kapłanem oddanym ewangelizacji: przepowiadaniem, pismami, jako kierownik duchowy i szafarz sakramentów, a przede wszystkim przykładem swego życia" – charakteryzował papież pierwszego świętego Maltańczyka i wezwał "Niechaj św. Jerzy Precza pomoże Kościołowi być zawsze, na Malcie i na świecie, wiernym echem głosu Chrystusa, Słowa wcielonego".

Przed Liturgią Słowa i papieskim kazaniem odbyła się ceremonia kanonizacyjna. Sylwetki błogosławionych przedstawił kard. Jose Saraiva Martins, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Potem odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych. Papież wypowiedział uroczystą formułę: "Dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia wiary katolickiej, dla wzrostu życia chrześcijańskiego na mocy autorytetu Jezusa Chrystusa, św. Apostołów Piotra i Pawła i naszego, po głębokim namyśle i refleksji, wielokrotnie wzywając Bożego światła i rady wielu braci w biskupstwie ogłaszamy i uznajemy świętymi błogosławionych Szymona z Lipnicy, Jerzego Precza, Karola od św. Andrzeja oraz Marię Eugenię od Jezusa i wpisujemy ich w poczet świętych, aby byli czczeni w całym Kościele.

Zebrani na Placu św. Piotra odśpiewali potrójne "Amen". Przedstawiciele diecezji oraz zgromadzeń zakonnych założonych przez nowych świętych złożyli przed papieskim ołtarzem ich relikwie. Ojcowie bernardyni ofiarowali papieżowi jeden z dwóch przygotowanych na uroczystość relikwiarzy. Za ogłoszenie nowych świętych podziękowali postulatorzy procesów kanonizacyjnych.

Na zakończenie uroczystości Benedykt XVI pozdrowił w różnych językach pielgrzymów przybyłych do Rzymu na kanonizację. Podziękował im za cierpliwość, gdyż podczas całej uroczystości na placu św. Piotra padał deszcz i zaznaczył, że "woda to wielkie dobro, dlatego jesteśmy także wdzięczni za wodę".

Zwracając się do Polaków powiedział: "Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Święty Szymon z Lipnicy na wzór Maryi starał się służyć najbardziej potrzebującym. Za jego wstawiennictwem módlmy się za tych, którzy oddają swoje życie w posłudze chorym, cierpiącym i osamotnionym. Niech wam Bóg błogosławi". Pielgrzymi z Polski w odpowiedzi na papieskie pozdrowienia wznosili okrzyki: "Dziękujemy!".

Niedzielna kanonizacja była drugim w tym roku a czwartym z kolei obrzędem tego rodzaju w czasie obecnego pontyfikatu. W czasie trzech dotychczasowych kanonizacji Benedykt XVI ogłosił 10 świętych, w tym dwóch Polaków (abp Józef Bilczewski i ks. Zygmunt Gorazdowski w 2005 r.).

inf. KAI

 

Zobacz także