Benedykt XVI mówił o Triduum Paschalnym

Znaczenie i miejsce Triduum Paschalnego w życiu Kościoła katolickiego były przedmiotem katechezy Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 12 kwietnia na Placu św. Piotra w Watykanie. Wśród ok. 40 tys. pielgrzymów z całego świata były liczne grupy Polaków z kraju i emigracji. Po wygłoszeniu nauki i streszczeniu jej w kilku językach Papież pozdrowił pątników z wielu krajów w różnych językach, m.in. po polsku. Na zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.

"Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dni Wielkiego Tygodnia ukazują nam zbawcze tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech będą dla wszystkich czasem łaski i narodzenia. Życzę wam godnego przygotowania do świąt i radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym" – powiedział po polsku Ojciec Święty.

Wcześniej jeden z prałatów z Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu odczytał po polsku streszczenie katechezy papieskiej:
"Drodzy bracia i siostry,
Jutro rozpoczynamy Triduum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszej Eucharystii, sakramentu kapłaństwa i przykazania miłości braterskiej. Tego dnia kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie, poświęca się też oleje katechumenów, chorych i krzyżma. Wielki Piątek to dzień śmierci Chrystusa, upamiętnia tajemnicę naszego zbawienia. Będziemy rozważali Mękę Pańską, adorowali Krzyż. Przez ten znak Bóg objawił swoją miłość do człowieka w najbardziej radykalnej formie. Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół łączy się duchowo z Matką Bolesną, trwając na modlitwie przy grobie Pana. Nocą rozpocznie uroczystą Wigilię Paschalną z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. i radosnym alleluja. Włączy się w tę radość, głosząc światu, że Chrystus pokonał śmierć, zmartwychwstał.
Niech to Triduum paschalne zrodzi w nas pragnienie przemiany życia i stanie się okazja, by skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ostatnie słowo należy wszak do miłości miłosiernej".

Na zakończenie audiencji Ojciec Święty powiedział po włosku: "Życzę serdecznie, aby ten Wielki Tydzień był dla wszystkich okazją do umocnienia wiary w Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego".

inf. KAI

 

Zobacz także