Benedykt XVI nominował 15 nowych kardynałów

Benedykt XVI podczas środowej audiencji generalnej ogłosił nazwiska 15 nowych kardynałów. Zapowiedział też, że 24 marca odbędzie się w Watykanie konsystorz, podczas którego odbiorą oni insygnia kardynalskie. Wśród nominatów jest abp Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

Wraz z nowo mianowanymi, Kolegium Kardynalskie liczy obecnie 193 członków, z których prawa wyborcze papieża ma obecnie 122 purpuratów.

Ostatni konsystorz, na którym zostali mianowani nowi kardynałowie, odbył się w październiku 2003 r. Wtedy papież Jan Paweł II mianował 30 nowych kardynałów i jednego "in pectore" (w sercu). Kardynał ten mógłby otrzymać należące mu insygnia tylko wówczas, gdyby zmarły Papież pozostawił jakiekolwiek wskazania dotyczące jego osoby.

Godność kardynalska jest najwyższym stopniem w hierarchii Kościoła katolickiego, a głównym przywilejem dla obdarzonych tą godnością duchownych jest prawo wyboru papieża. Tradycja tego urzędu sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa zachodniego, z tym, że początkowo byli to księża i diakoni rzymscy, należący do najbliższego otoczenia papieskiego. Kolegium Kardynalskie o zadaniach zbliżonych do dzisiejszych powstało w połowie XII w. Od 1586 r. liczyło ono aż do połowy naszego stulecia najwyżej 70 członków. Jan XXIII (1958-63) jako pierwszy przekroczył tę liczbę, a Paweł VI (1963-78) zarządził, że kardynałowie po osiągnięciu 80. roku życia tracą prawo udziału w konklawe, czyli wyboru papieża i że maksymalna liczba uprawnionych do tego członków Kolegium może wynosić 120.

Kardynałów powołuje papież na konsystorzu. Konsystorz to – najogólniej mówiąc – zgromadzenie kardynałów, obecnych w Rzymie, zwoływane przez Ojca Świętego i obradujące pod jego przewodnictwem. Najwcześniejsze jego ślady pochodzą z pierwszej połowy IX wieku, przy czym było to forum spotykające się jeszcze nieregularnie. Od XI stulecia jest organem doradczym papieża, wspierającym go w rządzeniu Kościołem. W ciągu wieków zmieniały się charakter i rola tego gremium; obecnie istnieją dwa jego rodzaje: zwyczajny i nadzwyczajny.

Ten drugi zwoływany jest przez Papieża dla omówienia najważniejszych, bieżących spraw Kościoła, a także dla przedstawienia kandydatur nowych kardynałów i uczestniczą w nim tylko kardynałowie. W konsystorzu zwyczajnym mogą uczestniczyć także na specjalne zaproszenie papieskie nie tylko kardynałowie, lecz także inni hierarchowie, a nawet świeccy. W takim przypadku konsystorz taki może mieć charakter publiczny.

Papież mianuje nowych kardynałów najpierw na posiedzeniu tajnym, a następnie wręcza im insygnia ich godności na konsystorzu publicznym w bazylice św. Piotra. Najpierw nowi członkowie Kolegium ślubują wierność Kościołowi i Ojcu Świętemu, a następnie otrzymują od niego pierścień oraz piuskę i biret w kolorze czerwonym (purpurowym). Czerwień jest oznaką godności kardynalskiej i symbolizuje życie całkowicie oddane w służbę Kościołowi aż do przelewu krwi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie dla podkreślenia rzymskich korzeni instytucji kardynalatu i związków kardynałów z Wiecznym Miastem, każdy z nich otrzymuje jakiś tutejszy kościół, którego staje się w ten sposób symbolicznym proboszczem.

Po raz pierwszy w czasie audiencji generalnej Benedykt XVI przemawiał we środę po łacinie. W tym języku zwrócił się do studentów wydziału literatury chrześcijańskiej i klasycznej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. – "Słusznie nasi poprzednicy troszczyli się o studium wielkiego języka łacińskiego, ażeby móc lepiej przyswajać ozdrowieńczą naukę, jaka znajduje się w dyscyplinach kościelnych i humanistycznych. W ten sam sposób zachęcamy do kontynuacji tej działalności, ażeby jak najwięcej osób mogło mieć dostęp do tego skarbu i mogli pojąć jego znaczenie" – powiedział Papież.

inf. KAI

 

Zobacz także