Benedykt XVI o celu reform liturgicznych Soboru Watykańskiego II

W piątek, 6 maja br. w Rzymie odbyła się konferencja towarzysząca obchodom 50. rocznicy powołania Papieskiego Instytutu Liturgicznego. Papież Benedykt XVI, w wygłoszonym do zgromadzonych słowie, mówił nt. celu reform liturgicznych Soboru Watykańskiego II.

Podniesiona przez Sobór Watykański II odnowa liturgii miała przynieść nie tyle zmiany w obrębie tekstów czy gestów liturgicznych, lecz zmienić stosunek katolików do Mszy świętej, aby pomóc liturgii odmieniać ich życie, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI.  

Niestety, w czasie Soboru liturgia była rozumiana, być może nawet przez nas, biskupów i ekspertów, bardziej jako przedmiot reformy niż jako podmiot, zdolny, by odnowić życie chrześcijan – powiedział Papież 6 maja.  

Zwracając się do uczestników konferencji, zorganizowanej z okazji 50. rocznicy powołania Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie, Papież przypomniał, że błogosławiony Jan XXIII zwrócił się do Benedyktynów z prośbą o założenie instytutu. Jego celem miała być pomoc Kościołowi w odpowiedzi na „pilną potrzebę reformy”, którą przed Soborem Watykańskim II sygnalizowało wielu biskupów z całego świata.

Duszpasterska troska o katolików z różnych stron świata wymagała wzmocnienia ”aktywnego uczestnictwa wiernych w obrzędach liturgicznych poprzez zastosowanie języków narodowych”. Ta sama troska nakazała „adaptację obrzędów w różnych kulturach, a zwłaszcza na terenach misyjnych”, powiedział.  

Jednak liturgii Kościoła, leżącej w centrum jego istnienia, nie można zmieniać jedynie ze względu na samą potrzebę zmian: „Od początku było jasne, że należy dobrze zbadać podstawy teologiczne liturgii, aby nie popaść w rytualizm oraz by reforma była uzasadniona z punktu widzenia Objawienia i ciągłości Tradycji Kościoła”, mówił Ojciec Święty.

Papież powiedział, że celem reformy Soboru Watykańskiego II „nie były przede wszystkim zmiany obrzędów i tekstów, ale odnowa mentalności i wprowadzanie paschalnej tajemnicy Chrystusa do centrum życia chrześcijańskiego oraz działalności duszpasterskiej".

Obrzędy eucharystyczne, powiedział Benedykt XVI, to sposób „ujawnienia i uobecnienia” każdego dnia zbawczego dzieła Chrystusa, dlatego reforma musi dokonywać się ”we właściwej i stałej relacji do  zdrowej tradycji oraz uzasadnionego postępu”.

Papież dodał, że katolicy zbyt często tworzą opozycję pomiędzy „tradycją i postępem” w liturgii, podczas gdy „w rzeczywistości, te dwie koncepcje idą w parze: Tradycja, na swój sposób, zawiera postęp. Można powiedzieć, iż rzeka tradycji niesie własne źródło, podążając w kierunku ujścia”.

News ukazał się w: National Catholic Register (www.ncregister.com)
Cindy Wooden (CNS) / mg

Zobacz także