Benedykt XVI o znaczeniu Eucharystii w życiu kapłańskim

O znaczeniu Eucharystii w życiu kapłańskim mówił Benedykt XVI podczas rozważań przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w tradycyjnie w niedzielne południe zebrały się setki wiernych. Papież zwracając się do Polaków pozdrowił szczególnie Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Papież w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański nawiązał do obchodzonego przez Kościół Roku Eucharystii i tematu "szczególnie ważnego, który tak bardzo również leżał na sercu czcigodnemu memu poprzednikowi Janowi Pawłowi II: związku między świętością, drogą i celem pielgrzymki Kościoła i każdego chrześcijanina, a Eucharystią". Papież szczególnie zwrócił się do kapłanów i przypomniał, że "tajemnica ich uświęcenia leży w Eucharystii". "Na mocy święceń kapłan otrzymuje dar i zadanie powtarzania w sposób sakramentalny gesty i słowa, którymi Jezus, podczas Ostatniej Wieczerzy, ustanowił pamiątkę swojej Paschy. W jego rękach odnawia się ten wielki cud miłości, którego ma być on na mocy powołania coraz wierniejszym świadkiem i głosicielem" – wyjaśniał Ojciec Święty i dodał: "Oto dlaczego kapłan musi być nade wszystko czcicielem i kontemplatorem Eucharystii, poczynając od momentu, w którym ją celebruje".

Papież zaznaczył także, że "witalność Sakramentu nie zależy od świętości celebransa, ale jego skuteczność, dla niego samego i dla innych, będzie tym większa, im bardziej przeżywać go będzie z głęboką wiarą, żarliwą miłością, gorliwym duchem modlitwy".

Benedykt XVI przywołał imiona wielkich świętych szafarzy Eucharystii w historii Kościoła: św. Jana Chryzostoma, patriarchę Konstantynopola w końcu IV wieku; św. Piusa z Pietrelciny, który "przeżywał z taką żarliwością tajemnicę Kalwarii, że budował tym wiarę i pobożność wszystkich", św. Jana Marii Vianneya, skromnego proboszczu z Ars w czasach rewolucji francuskiej.

Na zakończenie Papież wezwał do modlitwy "za kapłanów całego świata, ażeby ten Rok Eucharystii przyniósł im owoc odnowionej miłości do Sakramentu, który celebrują". "Niechaj za wstawiennictwem Dziewicy Bogurodzicy żyją zawsze i dają świadectwo tajemnicy, która złożona została w ich rękach dla zbawienia świata" – powiedział Papież.

inf. KAI

 

Zobacz także