Benedykt XVI przed modlitwą Anioł Pański mówił o Eucharystii

"Eucharystię można by uznać za soczewkę, przez którą należy stale weryfikować oblicze i drogę Kościoła, który Chrystus założył po to, ażeby każdy człowiek mógł poznać miłość Boga i odnaleźć w niej pełnię życia" - powiedział Benedykt XVI w niedzielnych rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał do rozpoczętego dzisiaj uroczystą Mszą św. XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii. Pozdrawiając Polaków zachęcił ich do odmawiania Różańca w miesiącu październiku.

W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Papież nawiązał do tematu obrad Synodu Biskupów: "Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła". "W rzeczywistości katolicka nauka o Eucharystii, zdefiniowana autorytatywnie przez Sobór Trydencki, wymaga od wspólnoty kościelnej przyjęcia, przeżywania i przekazywania w sposób wciąż nowy i odpowiadający czasom" – zaznaczył Benedykt XVI i dodał: "Eucharystię można by także uznać za «soczewkę», przez którą należy stale weryfikować oblicze i drogę Kościoła, który Chrystus założył po to, ażeby każdy człowiek mógł poznać miłość Boga i odnaleźć w niej pełnię życia. Dlatego umiłowany Papież Jan Paweł II chciał poświęcić Eucharystii cały rok, który zakończy się wraz ze zgromadzeniem synodalnym 23 października, w niedzielę, w którą obchodzić będziemy Światowy Dzień Misyjny".

Benedykt XVI zwrócił uwagę na związek tajemnicy Eucharystii z misyjną działalnością Kościoła. "Eucharystia bowiem stanowi centrum napędowe całej ewangelizacyjnej działalności Kościoła, jest trochę tym, czym serce dla ludzkiego ciała" – powiedział Papież i zaznaczył, że bez niej wspólnoty chrześcijańskie utraciłyby swa autentyczną naturę". "Tylko jako «eucharystyczne» mogą one przekazywać ludziom Chrystusa, a nie jedynie, choćby najszlachetniejsze i ważkie idee i wartości" – podkreślił Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że "Eucharystia ukształtowała wybitnych apostołów misjonarzy różnego stanu: biskupów, kapłanów, zakonników, świeckich; świętych życia czynnego i kontemplacyjnego". Papież wymienił św. Franciszka Ksawerego, którego "miłość do Chrystusa popchnęła aż na Daleki Wschód, by głosić Ewangelię" oraz św. Teresę z Lisieux, która "żyła w klauzurze żarliwym duchem apostolskim, czym zasłużyła sobie na to, że ogłoszono ją wraz ze świętym Franciszkiem Ksawerym patronką działalności misyjnej Kościoła".

Papież wezwał do modlitwy za prace rozpoczętego Synodu Biskupów i zawierzył je Matce Bożej. "Prośmy z ufnością nade wszystko Błogosławioną Maryję Pannę, którą 7 października czcić będziemy jako Matkę Bożą Różańcową" – powiedział. Benedykt XVI wskazał na znaczenie modlitwy różańcowej, "podczas której prowadzeni przez niebieską Matkę Pana kierujemy wzrok na oblicze Odkupiciela, abyśmy dostosowali się do jego tajemnic radości, światła, bólu i chwały". Benedykt XVI po raz kolejny nawiązał do osoby zmarłego Jana Pawła II, co przez zebranych na placu św. Piotra pielgrzymów zostało powitane gromkimi brawami. "Jesteśmy świadkami opatrznościowego odrodzenia tej prastarej modlitwy, także dzięki przykładowi i nauczaniu umiłowanego Papieża Jana Pawła II. Zapraszam was, byście przeczytali na nowo jego List apostolski "Rosarium Virginis Mariae" i wprowadzili w czyn jego wskazania w wymiarze osobistym, rodzinnym i wspólnotowym" – powiedział na zakończenie Ojciec Święty.

inf. KAI

 

Zobacz także