Benedykt XVI przewodniczył w Ratyzbonie Nieszporom ekumenicznym

Aby świat uwierzył, musimy być jedno - powiedział Benedykt XVI podczas ekumenicznych Nieszporów w katedrze św. Piotra w Ratyzbonie 12 września. Powaga tego zadania powinna ożywiać nasz dialog - podkreślił papież w obecności przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele 16 Kościołów.

Dostojny Gość wyraził radość, że do podpisanej w 1999 r. przez katolików i luteran Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu w br. przyłączyli się metodyści. Wskazał, że usprawiedliwienie jest podstawowym tematem teologii, ale prawie nieobecnym w życiu wiernych. To, że grzech jest rzeczywistością i że możemy go przezwyciężyć tylko razem z Bogiem, jest obce dzisiejszej mentalności – ubolewał Ojciec Święty. Dlatego jako najważniejsze zadanie ekumeniczne wskazał odnalezienie prawdziwego, żywego Boga w naszym życiu.

Zauważył, że w czasach spotkań międzyreligijnych kusi nas, by osłabiać centralne miejsce Boga, ale w ten sposób czynimy Go niedostępnym dla ludzi. Musimy przedstawiać pełny obraz Boga, co jednak wymaga pogłębienia naszej miłości do Niego. Musimy dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, aby każdy człowiek mógł widzieć, że Bóg okazuje nam swoją miłość – przekonywał Benedykt XVI.

Przedstawiciele szesnastu Kościołów chrześcijańskich Bawarii najpierw spotkali się z papieżem w kaplicy kościoła pw. św. Ulryka, dokąd przybył on bezpośrednio po spotkaniu na miejscowym uniwersytecie. Benedykt XVI na wstępie przywitał się z delegacją gminy żydowskiej, która także wzięła udział w tym spotkaniu. Następnie osobiście witał się z przedstawicielami wszystkich Kościołów. Towarzyszył mu bp Gerhard Ludwig Müller, który odpowiada za kontakty ekumeniczne w niemieckim episkopacie, a także kard. Walter Kasper – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Wszystkich przybyłych krótko przywitał bp Müller, wymieniając z nazwiska metropolitę prawosławnego Augustyna i biskupa Kościoła ewangelicko-luterańskiego Bawarii – Johannesa Friedricha. Następnie Benedykt XVI wraz z pozostałymi uczestnikami spotkania przeszedł procesjonalnie do katedry pw. św. Piotra. Benedykt XVI błogosławił tłumy ludzi zebrane wzdłuż trasy procesji i wiwatujące na jego cześć.

W swojej medytacji bp Friedrich pytał, "czy dialog chrześcijan ma polegać na strachliwej samoobronie własnego wyznania i wspólnoty kościelnej, czy też na miłości, którą przenika nas Bóg". "Miłość nie jest miłością, jeśli nie przynagla do jedności" – przekonywał biskup. Wyjaśnił, że "miłość nie jest miłością, jeśli nie stwarza równocześnie przestrzeni dla jedności w różnorodności".

Nabożeństwu towarzyszył występ chóru katedralnego Regensburger Domspatzen, któremu na zakończenie Benedykt XVI gorąco podziękował.

inf. KAI

 

Zobacz także