Benedykt XVI udzielił sakry sześciu nowym biskupom

Bądźcie aniołami stróżami Kościołów, które zostaną wam powierzone - powiedział Benedykt XVI do sześciu nowych biskupów, którym udzielił rano w Watykanie sakry. Wśród nowych hierarchów znalazł się wieloletni sekretarz Jana Pawła II ks. prałat Mieczysław Mokrzycki, mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem-koadiutorem we Lwowie. Po uroczystym przyjęciu sakry biskupiej abp Mokrzycki został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nawiązując do dzisiejszej uroczystości Archaniołów Michała, Gabriela i Rafaela, papież stwierdził, że ludzie muszą "stale od nowa stawać się dla siebie aniołami, którzy odwodzą nas błędnych dróg i kierują wciąż na nowo ku Bogu".

Papież w sposób szczególny szczególności pozdrowił księdza prałata Mieczysława Mokrzyckiego. Przypomniał, że wraz z obecnym kardynałem Stanisławem Dziwiszem, przez wiele lat pełnił posługę sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II, a potem był przez ponad dwa lata jego sekretarzem. Papież podkreślił, że swoją posługę wypełniał z "wielką pokorą, kompetencją i oddaniem".

"Wraz z nim pozdrawiam przyjaciela Jana Pawła II, kardynała Mariana Jaworskiego, któremu prałat Mokrzycki nieść będzie swą pomoc jako koadiutor. Pozdrawiam oprócz tego łacińskich biskupów z Ukrainy, którzy są tu w Rzymie z wizytą ad limina Apostolorum. Myśli moje kieruję także do biskupów grekokatolickich, z których kilku spotkałem w ubiegły poniedziałek, i do Kościoła prawosławnego Ukrainy. Wszystkim życzę błogosławieństw Nieba dla ich trudów, mających na celu zachować na swej ziemi i przekazać przyszłym pokoleniom uzdrowicielską i wzmacniającą moc Ewangelii Chrystusa" – powiedział papież.

Benedykt XVI podkreślił, że biskup, niczym Archanioł, ma bronić ludzi przed "nieustanną próbą przekonywania ich przez węża, że Bóg powinien zniknąć, ażeby mogli być dorosłymi; że Bóg jest przeszkodą dla naszej wolności i dlatego powinniśmy się Go pozbyć". "Kto odsuwa Boga, nie czyni człowieka wielkim, lecz odbiera mu jego godność. Wówczas człowiek staje się nieudanym wytworem ewolucji. Kto oskarża Boga, oskarża i człowieka. Wiara w Boga chroni człowieka we wszystkich jego słabościach i niedoskonałościach" – powiedział papież.

"Drodzy przyjaciele, bądźcie prawdziwie «aniołami stróżami» Kościołów, które zostaną wam powierzone!" – zaapelował Ojciec Święty. "Pomagajcie Ludowi Bożemu, który macie prowadzić w jego pielgrzymowaniu, znaleźć radość w wierze i nauczyć się zdolności rozeznania duchów: przyjmować dobro i odrzucać zło, pozostać i stawać się coraz bardziej, na mocy nadziei wiary, osobami, które miłują w jedności z Bogiem-Miłością" – mówił dalej Benedykt XVI. Podkreślił, że Chrystus "potrzebuje osób, które by tak rzec oddadzą do Jego dyspozycji swoje ciało, które ofiarują Mu materię świata i własnego życia, służąc tym samym zjednoczeniu między Bogiem i światem, pojednaniu wszechświata".

"Drodzy przyjaciele, waszym zadaniem jest pukać w imię Chrystusa do serc ludzkich. Nawiązując samemu jedność z Chrystusem, będziecie mogli wziąć na siebie rolę Gabriela: nieść ludziom wezwanie Chrystusa" – powiedział papież i dodał: "A za przykładem Rafaela leczyć "ślepotę na Boga". "Jakże wielkie jest niebezpieczeństwo, że w obliczu tego wszystkiego, co wiemy o rzeczach materialnych i co jesteśmy w stanie z nimi uczynić, staniemy się ślepi na światłość Boga" – zaznaczył Benedykt XVI.

Wraz z ks. Mokrzyckim, sakrę biskupią przyjęli: Francesco Giovanni Brugnaro, arcybiskup włoskiej archidiecezji Camerino-San Severino Marche; Gianfranco Ravasi przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury a zarazem Papieskich Komisji: ds. Kościelnych Dóbr Kultury oraz Archeologii Sakralnej; Tommaso Caputo – nuncjusz apostolski na Malcie i w Libii; Sergio Pagano, barnabita – prefekt Tajnego Archiwum Watykańskiego oraz Vincenzo Di Mauro, sekretarz Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

W uroczystej Mszy św. w bazylice św. Piotra oprócz episkopatu Ukrainy wzięła udział m. in. 150-osobowa grupa pielgrzymów z archidiecezji lwowskiej.

Po uroczystościach udzielenia sakry biskupiej, abp Mokrzycki – wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II – został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla polskiego Kościoła i pracę na rzecz Polaków na Ukrainie. Nowemu arcybiskupowi-koadiutorowi archidiecezji lwowskiej odznaczenie wręczył wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal. W ceremonii uhonorowania abp Mokrzyckiego wzięli udział m.in. kard. Stanisław Dziwisz i prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich abp Leonardo Sandri.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki do czekających go obowiązków podchodzi z ufnością i wiarą w Boże błogosławieństwo. "Z wielką nadzieją i radością idę, aby służyć archidiecezji lwowskiej – powiedział on Radiu Watykańskiemu. Mam wielką ufność. Myślę, że Pan Bóg będzie mi błogosławił i pomagał tak, że droga Jego nie będzie trudna, a moja będzie możliwa do pokonania. Wszyscy są bliscy memu sercu i wszystkich obejmuję moją modlitwą".

Sakra koadiutora oznacza, że abp Mokrzycki będzie następcą kard. Mariana Jaworskiego na stolicy metropolitalnej we Lwowie. Urząd obejmie, gdy Benedykt XVI przyjmie rezygnację kard. Jaworskiego.

"Ja już 6 lat temu osiągnąłem wiek kanoniczny, Ojciec Święty to jeszcze przedłużył, a teraz dał mi koadiutora, żeby mnie wspierał – powiedział Radiu Watykańskiemu dotychczasowy metropolita lwowski. Jestem wdzięczny bardzo Ojcu Świętemu dlatego, że przychodzi człowiek, który jest przede wszystkim z archidiecezji lwowskiej, a poza tym przynosi ze sobą wyjątkowe doświadczenie, był bowiem sekretarzem obu Papieży – Jana Pawła II przez 9 lat i Benedykta XVI przez ponad 2 lata" – dodał kard. Jaworski.

inf. KAI

 

Zobacz także