Benedykt XVI wręczył pierścienie 15 kardynałom

Do budowy Kościoła miłości jako wspólnoty miłości wezwał Benedykt XVI w czasie Mszy św. w Watykanie. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego na placu św. Piotra Papież przewodniczył liturgii koncelebrowanej z 15 nowymi kardynałami. Wśród nich był metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Po homilii otrzymali oni pierścienie kardynalskie, które są symbolem ścisłego związku kardynałów z Kościołem i Ojcem Świętym.

W kazaniu Papież nawiązał do uroczystości Zwiastowania Pańskiego. "Jakiż to wielki dar móc odprawiać tę sugestywną Mszę św. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego! Jak wiele światła czerpać możemy z tej tajemnicy dla naszego życia duchownych Kościoła. W szczególności wy, drodzy nowi kardynałowie, jakież wsparcie znaleźć możecie dla swej posługi wybitnego «Senatu» Następcy Piotra!" – powiedział Papież.

Papież podkreślił, że obok tzw. "Piotrowej zasady Kościoła" istnieje jeszcze "zasada maryjna", która "jest bardziej pierwotna i podstawowa". Benedykt XVI nawiązał do osoby Jana Pawła II, który wielką czcią otaczał Matkę Bożą. "Wagę zasady maryjnej ukazał w szczególny sposób, po Soborze, mój umiłowany Poprzednik Papież Jan Paweł II, zgodnie ze swym zawołaniem Totus Tuus (Cały Twój). W jego duchowej postawie i w jego niestrudzonej posłudze widoczna była dla wszystkich Maryja jako Matka i Królowa Kościoła. Jak nigdy tę macierzyńską obecność odczuł on podczas zamachu z 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra. Na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia zechciał on, aby mozaika przedstawiająca Dziewicę górowała z wysokości Pałacu Apostolskiego nad Placem św. Piotra, towarzysząc kluczowym chwilom oraz codziennemu biegowi jego pontyfikatu, który właśnie przed rokiem wchodził w swą ostatnią, bolesną i zarazem triumfującą, prawdziwie paschalną fazę" – mówił Papież.

Benedykt XVI nawiązał do swojej encykliki "Deus caritas est". – "Wszystko mija na tym świecie. Tylko Miłość pozostaje w wieczności" – powiedział Papież i zaapelował: "Dlatego, Bracia, korzystając ze sprzyjającego czasu Wielkiego Postu, zobowiążmy się do zweryfikowania, czy wszystko w naszym życiu osobistym, jak i w działalności w Kościele, do którego zostaliśmy włączeni, powodowane jest miłością i dąży do miłości. Chciałem, aby tą właśnie drogą poszedł mój pontyfikat, wzywając wszystkich w mej pierwszej encyklice do budowy Kościoła w miłości, jako «wspólnoty miłości» (por. Deus est caritas, cz. II)" – przypomniał Benedykt XVI i poprosił kardynałów, aby ich "czynna i duchowa bliskość" była dla Papieża "wsparciem i pociechą w dążeniu do tego celu".

Na zakończenie wezwał wszystkich kapłanów, diakonów, zakonników i świeckich, aby "przyłączyli się do wzywania Ducha Świętego, ażeby Kolegium Kardynalskie było coraz żarliwsze w pasterskiej miłości, tak aby pomagać Kościołowi promieniować na świat miłością Chrystusa, na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej".

Po homilii Papież nałożył nowym purpuratom pierścienie kardynalskie. Kiedy kard. Dziwisz ukląkł przed Benedyktem XVI aby przyjąć pierścień, rozległy się gromkie brawa.

W modlitwie wiernych po francusku modlono się za Benedykta XVI, aby "Bóg napełnił go mądrością, prawdą, mocą miłości i radością, jaką daje służba jedności Kościoła". Za nowych kardynałów, a także biskupów, kapłanów i diakonów modlono się po koreańsku, aby "Chrystus uczynił z nich odważnych świadków wiary katolickiej w doskonałej jedności z Następcą Piotra".

W afrykańskim języku dagali proszono "za wszystkie Kościoły partykularne oraz kraje pochodzenia nowych kardynałów, aby za sprawą Ducha Świętego we wszystkich kulturach świata zabłysło światło Ewangelii". Po niemiecku modlono się "za wszystkich, którzy cierpią z powodu wojny, niesprawiedliwości i choroby, aby Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa wzbudził w sercach wszystkich odnowione poczucie uniwersalnego braterstwa, a chrześcijanie byli dla świata znakiem nadziei i pojednania". Po słoweńsku modlitwę za osoby konsekrowane odczytał kard. Franc Rode, prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przypomniano w niej dziesiątą rocznicę adhortacji posynodalnej Jana Pawła II "Vita consecrata" i proszono, aby "Bóg, w tych, których wezwał, odnowił łaskę wierności radom ewangelicznym, aby ukazywali dzisiejszemu światu charyzmaty świętych" . Na zakończenie, po portugalsku modlono się, aby "lud Boży jaśniał wobec społeczeństwa naszych czasów jako powszechny sakrament zbawienia".

Podobnie jak podczas piątkowego konsystorza, na placu św. Piotra zgromadziło się kilkanaście tysięcy wiernych z całego świata, w większości z rozsianych po świecie diecezji nowych kardynałów. Wśród Polaków najliczniejsza była grupa krakowian z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim i wojewodą małopolskim Witoldem Kochanem. Obecni byli kard. Franciszek Macharski, biskupi Jan Szkodoń, Jan Zając, Józef Guzek oraz biskup-senior Albin Małysiak. Spośród grup pielgrzymów wyróżniali się ubrani w tradycyjne stroje górale z Raby Wyżnej – rodzinnej miejscowości kard. Stanisława Dziwisza.

Po Mszy św. Benedykt XVI wydał dla kardynałów uroczysty obiad.

Do wręczenia kardynalskich biretów i pierścieni Ojciec Święty nawiązał także w niedzielę, podczas modlitwy Anioł Pański. W wygłoszonych po włosku rozważaniach stwierdził, że sootni konsystorz był "intensywnym kościelnym przeżyciem, które pozwoliło zakosztować duchowego bogactwa kolegialności i spotkania wśród braci pochodzących z różnych stron". Porównując zgromadzenie kardynałów do pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Benedykt XVI podkreślił, że wierność misji głoszenia Ewangelii aż po ofiarę z życia – którą symbolizuje purpura ich szat – wyróżnia kardynałów.

Na podst. KAI

 

Zobacz także