Benedykt XVI wysłuchał koncertu w Kaplicy Sykstyńskiej

Benedykt XVI wysłuchał we wtorek 20 grudnia o godz. 17.45 w Kaplicy Sykstyńskiej koncertu Papieskiej Kapeli Muzycznej. Dopiero jednak dzisiaj Radio Watykańskie nadało dwa fragmenty przemówienia, jakie Papież wygłosił z tej okazji po włosku.

"W noc narodzin Zbawiciela aniołowie ogłosili pasterzom przyjście na świat Chrystusa słowami «Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus». Tradycja wyrażała zawsze przekonanie, że aniołowie nie mówili tak, jak ludzie, lecz że śpiewali i że był to śpiew niebiańskiej urody, po którym można się było domyślić piękna, jakie jest w niebie. Tradycja jest też przekonana, że chóry chłopięce pozwalają nam usłyszeć w jakimś sensie odbicie śpiewu aniołów. I naprawdę w śpiewie chóru Kaplicy Sykstyńskiej podczas wielkich liturgii słyszymy jakby obecność niebiańskiej liturgii" – powiedział Ojciec Święty.

Podkreślił, że chwała oddawana Bogu wymaga śpiewu, "toteż w całym Starym Testamencie wraz z Mojżeszem i Dawidem aż do Nowego Testamentu w Apokalipsie słyszymy znów pieśni niebiańskiej liturgii, z której może się uczyć nasza liturgia w Kościele Bożym". "Dlatego wasz wkład ma zasadnicze znaczenie dla liturgii: nie jest tylko marginesowym ozdobnikiem, ale liturgia jako taka wymaga tego piękna, aby chwalić Boga i cieszyć uczestników" – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie wyraził życzenie, aby chór ten był "przykładem, jak należy obdarowywać pięknem w śpiewie na chwałę Boga".

inf. KAI

 

Zobacz także