Benedykt XVI z okazji święta św. Agnieszki pobłogosławił baranki

W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Agnieszki Benedykt XVI pobłogosławił dwa żywe baranki, z których wełny zostaną sporządzone paliusze. Zwierzęta tradycyjnie wyhodowane zostały przez trapistów z rzymskiego opactwa Tre Fontane. Św. Agnieszka, męczennica z IV wieku, jest patronką młodych dziewcząt i czystości.

W watykańskiej kaplicy Urbana VIII ofiarowali je Papieżowi członkowie Kapituły Laterańskiej. Pobłogosławione baranki przekazane zostały benedyktynkom z kościoła świętej Cecylii na Zatybrzu.
To one wykonają białe, wąskie stuły z sześcioma krzyżykami z czarnego jedwabiu, które do 29 czerwca, uroczystości świętych Piotra i Pawła, przechowywane będą w niszy pod konfesją św. Piotra w bazylice watykańskiej.

Tego dnia Papież przekaże je – zgodnie z wielowiekowym zwyczajem – arcybiskupom metropolitom, mianowanym przez siebie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Za hierarchów nieobecnych w tym dniu w Watykanie odbierze je kardynał protodiakon, który zatroszczy się o ich przekazanie zainteresowanym.

inf. KAI

 

Zobacz także