Białystok: Konferencja „Musicae Sacrae Fundamentum” w listopadzie

W dniach 16-17 listopada 2017 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Musicae Sacrae Fundamentum” Śpiew gregoriański i improwizacja organowa – współczesny dialog z tradycją, której organizatorem jest UMFC – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.

Główną ideą Konferencji jest ukazanie możliwości podnoszenia poziomu współczesnej muzyki kościelnej w oparciu o jej dwie fundamentalne dziedziny, którymi od wieków są śpiew gregoriański oraz sztuka improwizacji organowej. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego.

Gośćmi Konferencji są specjaliści z dziedziny gregorianistyki oraz improwizacji organowej o międzynarodowej renomie: dr hab. Michał Sławecki (UMFC Warszawa), dr hab. Michał Markuszewski (UMFC Warszawa), dr hab. Krzysztof Urbaniak (AM w Łodzi oraz Krakowie), Doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD (Katolícka Univerzita v Ružomberku) oraz dr Sławomir Bronk (AM w Gdańsku).

Zaplanowanej sesji naukowej towarzyszyć będą otwarte warsztaty śpiewu gregoriańskiego oraz improwizacji organowej (17.11.2017). Program naukowy konferencji dopełniony zostanie prezentacjami artystycznymi. Pierwszy dzień Konferencji zakończy uroczysty koncert (16.11.2017, Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, godz. 19.00) w wykonaniu zespołu uznawanego za wzorcowego interpretatora zagadnień semiologii gregoriańkiej – Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti. Drugi dzień Konferencji zwieńczony zostanie uroczystą liturgią, której oprawę muzyczną stanowić będzie śpiew gregoriański inkrustowany opartymi na jego tematach improwizacjami organowymi (17 listopada, Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, godz. 18.00).

Wstęp na wszystkie wykłady oraz warsztaty prowadzone w ramach niniejszej Konferencji jest wolny od opłat.

mw

Zobacz także