Białystok: Liturgia w obrządku bizantyjskim w każdą niedzielę

Liturgie w obrządku bizantyjskim będą co tydzień odprawiane w białostockim kościele Ducha św. Dziś, 21 stycznia, pierwszą Liturgię w tym obrządku odprawił ks. Grzegorz duchowny unicki. Od dawna metropolita greckokatolicki arcybiskup Jan Martyniak zabiegał o regularne nabożeństwa w Białymstoku.

Do dolnego kościoła parafii św. Ducha w Białymstoku na nabożeństwo w obrządku wschodnim przyszło około 20 osób. Ks. Grzegorz, z najbliższej parafii unickiej leżącej ponad 100 km od Białegostoku, przywiózł ze sobą kilkanaście osób z chóru parafialnego, bez którego trudno sobie wyobrazić Liturgię wschodnią. Po nabożeństwie zostawił kilka ikon, ponieważ będzie przyjeżdżał tu co tydzień. "Odprawiał tyłem do ludzi, ołtarz został cofnięty nieco do tyłu, ustawiono ikony" – relacjonuje ks. prałat Józef Wiśniewski proboszcz parafii Ducha św. "W dolnym kościele jest odprawiana jedna coniedzielna Msza św. czy w tygodniu dla jakichś grup, czasem odbywają się tam pogrzeby. Nie miałem nic przeciwko temu, kiedy zaproponowano, aby tam właśnie była odprawiana Msza św. w obrządku wschodnim" – dodaje proboszcz.

Tradycja odprawiania nabożeństw unickich liczy sobie w Białymstoku już kilkanaście lat. Wcześniej odbywała się raz w roku czy raz na kilka lat i gromadziła tłumy wiernych, którzy przychodzili najczęściej z ciekawości. Kilkakrotnie liturgii przewodniczył zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego arcybiskup Jan Martyniak. To on właśnie prosił poprzednich biskupów białostockich o możliwość odprawiania regularnych nabożeństw unickich. Rozmowy przyjęły konkretny kształt w ubiegłym roku, kiedy gotowość odprawiania Liturgii zgłosił ks. Grzegorz.

Na razie brak jest danych o ilości wiernych obrządku unickiego w Białymstoku.

Liturgia w obrządku bizantyjsko-ukraińskim będzie odprawiana w każdą niedzielę w dolnym kościele Ducha św. przy ul. Sybiraków 2 o godz. 9.00.

Kościół katolicki obrządku bizantyjskiego (oficjalnie Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego) potocznie także "Cerkiew unicka lub greckokatolicka", to największy z katolickich Kościołów wschodnich, działający głównie na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Jest to Kościół wschodni, tradycji bizantyjskiej, wchodzący w skład Kościoła katolickiego i uznający prymat papieski.

inf. KAI

 

Zobacz także