Białystok: wczoraj prawosławni obchodzili święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Uspienije Preswiatoj Bogorodicy) obchodzą prawosławni 28 sierpnia. Jest to jedno z największych świąt w Kościele wschodnim. Zamyka ono cykl dwunastu wielkich świąt, tzw. prazdników. Obchody święta rozpoczęły się już 27 lipca o godz. 18 całonocnym czuwaniem, któremu w prawosławnej katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, będzie przewodniczył ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub. Przewodniczył on również wczorajszej uroczystej liturgii odprawionej w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Białymstoku – Starosielcach o godz. 10.

Rzecznik białostockiej kurii prawosławnej, ks. dr Anatol Szymaniak powiedział KAI, że święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy jest jednym z wielkich świąt roku liturgicznego. W świętych tekstach wyznaczonych na ten dzień wyraża się orędownictwo Matki Bożej, która nigdy nie zostawiła człowieka bez opieki – wyjaśnia prawosławny duchowny. Zwraca on uwagę, iż najbardziej wyraża to liturgiczny śpiew na to święto tzw. troparion: „W macierzyństwie pozostała Dziewicą i w zaśnięciu swym nie opuściła świata (bez opieki): przeniosła się do życia będąc Matką Życia i modlitwami swymi wybawiła od śmierci nasze dusze”.

Podczas tego święta ma miejsce obrzęd poświęcenia plonów ziemi. – Jak przyroda obumiera dając plony, tak też poprzez zaśnięcie Matka Bożej daje początek całemu procesowi przejścia z ziemi do życia wiecznego – dodał ks. Szymaniuk. Jego zdaniem, o randze tego święta w prawosławiu świadczy również fakt, że wiele świątyń na świecie jest poświęconych Zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny.

W to święto, przy biciu dzwonów wierni w procesji trzykrotnie przechodzą dokoła cerkwi, po czym następuje obrzęd błogosławieństwa wszystkich wiernych ewangeliarzem oraz pokropienia ich wodą.

Kościół wschodni od V wieku obchodzi koimesis (po grecku zaśnięcie) Najświętszej Maryi Panny. Według tradycji prawosławnej po trzech dniach pobytu w grobie Maria odeszła z ciałem i duszą do nieba; stąd jej śmierć Cerkiew określa jako ,,zaśnięcie”. Jednocześnie naucza wiernych, że śmierć chrześcijańska nie jest końcem istnienia, lecz przejściem z ziemi do nieba, od śmiertelności i rozkładu ku wieczności.

W przeddzień święta odprawiane jest całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije). Trzy dni po święcie Zaśnięcia w wielu cerkwiach odprawia się obrzęd pogrzebania Matki Bożej (czin pogrebienija Bożej Matieri). Odbywa się on przed płaszczannicą z wizerunkiem Marii, symbolizującą jej grób. Święto ma dzień przedświąteczny i osiem dni poświątecznych, a poprzedza je trwający dwa tygodnie post nazywany uspieńskim. Zamyka ono cykl dwunastu wielkich świąt tzw. dwunadiesiatych prazdników, z których każdy odsłania tajemnicę Bożego planu zbawienia ludzi i przybliża wiernych do zrozumienia tej tajemnicy.

inf. KAI

 

Zobacz także