Biografie biskupów nominatów (o. Damiana Muskusa OFM, ks. prof. Grzegorza Rysia)

O. Damian Andrzej Muskus OFM, mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, ma 43 lata co oznacza, że będzie najmłodszym polskim biskupem.

Przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję gwardiana i kustosza w sanktuarium pasyjno maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Urodził się 6 września 1967 r. w Nowej Sarzynie, a dzieciństwo spędził w Leżajsku (woj. podkarpackie). W 1986 r. wstąpił do Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (prowincji ojców Bernardynów) Zakonu Braci Mniejszych. Odbył roczny nowicjat w klasztorze Leżajsku przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, a następnie 9 września 1987 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Przez kolejne sześć lat studiował w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów – dwa lata w Krakowie i cztery lata w Kalwarii Zebrzydowskiej.

12 czerwca 1993 r. otrzymał w kalwaryjskim Sanktuarium święcenia kapłańskie z rąk kard. Mariana Jaworskiego, wówczas ordynariusza diecezji lwowskiej. W pierwszym roku swojej posługi kapłańskiej pracował jako katecheta w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1994-1998 studiował katechetykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia ukończył doktoratem. Od 1998 r. mieszka w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez 4 lata był wicemagistrem braci kleryków, a następnie w latach 2002-2005 gwardianem klasztoru św. Franciszka w Kalwarii Zebrzydowskiej i rektorem tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego ojców Bernadrynów. Kierował również redakcją "Przeglądu Kalwaryjskiego".

W latach 2005-2011 był gwardianem klasztoru Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii i kustoszem Sanktuarium.

Od 1998 r. jest wykładowcą katechetyki w WSD OO. Bernardynów, od 2005 r. pełni funkcję prowincjalnego referenta ds. katechezy. Ponadto po ostatniej kapitule prowincjalnej (czerwiec 2011) został mianowany sekretarzem formacji i studiów prowincji OO. Bernardynów. W czasie, gdy był kustoszem Sanktuarium przeprowadzono wiele prac renowacyjnych w kalwaryjskiej bazylice oraz wielu kaplic na dróżkach.

Ks. prałat Grzegorz Ryś (ur. 1964) święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, w 1994 obronił pracę doktorską pt. Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich. Próba typologii. W 2000 r. obronił pracę habilitacyjną pt. Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby Wielkiej Schizmy.

Od 1 września 2007 r. pełni funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Jest też kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. We wrześniu 2010 r. mianowano go przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Pracował jako komentator pielgrzymek Jana Pawła II w TVP i Polskim Radiu. Współorganizował czuwania po śmierci Papieża-Polaka. Pracował też w komisji historycznej działającej przy Trybunale Rogatoryjnym podczas procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego“. Publikuje regularnie w „Znaku“, „Analecta Cracoviensia“, „Tygodniku Powszechnym“ i „Przewodniku Katolickim“. Jest promotorem i recenzentem wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz autorem wielu książek, w tym głośnej i szeroko recenzowanej Inkwizycji, czy opracowania historycznego Celibat.

 

inf. KAI

Zobacz także