Biskupi dwóch obrządków poświęcili cerkiew greckokatolicką

Po raz pierwszy w historii na uroczystość poświęcenia greckokatolickiej cerkwi zaproszono przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. 4 września z udziałem metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego, kardynała Mariana Jaworskiego i dwóch biskupów greckokatolickich - ordynariusza iwanofrankiwskiego Wołodymyra Wijtyszyna (Wijtyszyn) i biskupa-emeryta Sofronija Mudrego (Mudryj) została poświęcona nowa greckokatolicka cerkiew pw. św. Bazyłego w Woronowie k. Rohatyna w obwodzie iwanofrankiwskim.

"Taka była wola fundatorów tej świątyni młodych miejscowych biznesmenów braci Walerego i Jurija Kełestynów (Kełestyn) – powiedział greckokatolicki dziekan rohatyński ks. mitrat Dmytro Bigun. – Niedawno oni pomogli wyremontować cerkiew w Rohatynie". "Również bracia Kełestyni pomogli w remoncie starego kościoła w Lipówce, a teraz dzięki ich pomocy możemy prowadzić odnowienie wnętrza zabytkowego kościoła z XVI w. w miasteczku Rohatyn – dodał rzymskokatolicki dziekan halicki ks. Anatol Zajączkowski. – Sponsorują oni też wspólne pielgrzymki katolików dwóch obrządków i biorą w nich udział".

Walery i Jurij Kełestyni powiedzieli, że w małej wiosce Woronów (ukraińska nazwa Woroniw), skąd pochodzi ich zmarły ojciec i gdzie pozostało 40 chat, nigdy nie było żadnej świątyni, jednak rodzice wychowywali dzieci w pobożności i w szacunku do wiary swoich sąsiadów.

"Pamiętamy, że w tych czasach, kiedy brakowało księży greckokatolickich, to do Woronowa przyjeżdżał rzymskokatolicki ks. Anatol Zajączkowski i pod krzyżem odprawiał nabożeństwa dla naszych wiernych – wspomina Walery Kełestyn, który jest deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy – Teraz my z bratem po możliwości wspieramy wspólnoty greckokatolickie oraz rzymskokatolickie. "Rzymokatolików" tutaj jest mniej i oni są bardzo biedni. Cieszymy się, że na tym terenie pomiędzy Ukraińcami i Polakami panuje zgoda".

"Dzisiaj tutaj szczególnie odczuwało się, że jesteśmy razem w Kościele Katolickim" – podkreślił biskup-emeryt Sofronij Mudryj, który przewodniczył Mszy św. Pod koniec uroczystości poświęcenia cerkwi parafialnej w Woronowie licznie zgromadzonych grekokatolików przywitał kardynał Marian Jaworski. "Tam, gdzie jest między nami miłość, tam także pomiędzy nami jest Pan Bóg – powiedział metropolita lwowski obrządku łacińskiego.- Jestem przekonany, że dzisiaj pomiędzy nami jest obecny nasz Zbawiciel".

inf. KAI

 

Zobacz także