Biskupi polscy dziękują Ojcu za odwagę otwarcia drzwi do dialogu

„Otwarcie drzwi do dialogu mającego na celu zakończenie bolesnego rozłamu jest aktem wielkiej odwagi i prawdziwie pasterskiej miłości” – napisali polscy biskupi w liście do Ojca Świętego Benedykta XVI. W ten sposób Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło swą jedność z Papieżem, który 24 stycznia br. zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów.

Za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej Prezydium Episkopatu przekazało 6 lutego Ojcu Świętemu list jedności. W imieniu wszystkich biskupów Prezydium – w skład którego wchodzą abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki i bp Stanisław Budzik – przekazało Benedyktowi XVI „słowa wdzięczności za ostatnie gesty i kroki, w których wyraziła się troska Następcy św. Piotra o jedność Chrystusowego Kościoła”. ??

Biskupi podkreślają, że „otwarcie drzwi do dialogu mającego na celu zakończenie bolesnego rozłamu jest aktem wielkiej odwagi i prawdziwie pasterskiej miłości, która pierwsza wychodzi na spotkanie i szuka dróg pojednania”.

??Jednocześnie wyrażają nadzieję, „że ten ojcowski gest spotka się z gotowością i otwartością ze strony biskupów i wiernych Bractwa św. Piusa X”, a w konsekwencji „do przyjęcia przez nich bez zastrzeżeń całości nauczania i dyscypliny Kościoła, w tym Soboru Watykańskiego II oraz nauczania ostatnich Papieży”.

??Biskupi zapewniają, że Kościół w Polsce „nieustannie towarzyszy Następcy św. Piotra w Jego trosce o wszystkie Kościoły”. Odpowiadając na apel Ojca Świętego o modlitwę, polscy katolicy modlą się, „aby każdy krok w kierunku pojednania wierzących w Chrystusa przynosił zamierzone owoce” – piszą biskupi.

inf. KAI

 

td

Zobacz także