Bł. Joanna, matka św. Ojca Dominika

Libellus bł. Jordana z Saksonii jest jednym ze źródeł informacji na temat rodziców Św. Ojca Dominika: Feliksa i Joanny.

Matka pochodziła z hiszpańskiego rodu Azów (dawn. Aza, dzisiejsze Haza w Kastylii), ojciec – Félix Núñez Guzmán – z szanowanego rodu Guzmánów. Święty Dominik był ich trzecim synem, a starsi bracia, Antoni i bł. Maness, również zostali kapłanami.

[flickr-photo:id=6000566277
Krzyż nad miejscowością Caleruega w północnej Hiszpanii / fot. Lawrence OP

Świadectwo Roderyka z Cerraty podaje, że ich matka była kobietą: „głębokiej wiary, uczciwą, skromną i roztropną, współczującą biednym i strapionym, a wśród wszystkich niewiast tej ziemi wyróżniała się dobrą sławą“.

[flickr-photo:id=6001114936
Główny plac Caleruegi i kościół w miejscu narodzin św. Dominika / fot. Lawrence OP

Jak podają źródła, bł. Joanna pielgrzymowała do Sanktuarium św. Dominika z Silos (klasztor w Santo Domingo de Silos) prosząc za wstawiennictwem św. Dominika o trzeciego syna. W dowód wdzięczności syn otrzymał imię po opacie z Silos. Zmarła w opinii świętości, jej ciało zostało pochowane w parafii św. Sebastiana w Caleruega, a osoba matki św. Dominika została szybko otoczona kultem. Papież Leon XII zatwierdził jej kult 1 października 1828. Feliks Guzmán zmarł również w opinii Czcigodnego.

Przeto Bóg, który zna przyszłość, chcąc Kościołowi ukazać, jak wielkim świętym on będzie, postanowił zapowiedzieć to za pomocą objawień. Matka bowiem świętego, zanim go jeszcze poczęła, ujrzała we śnie, że nosi w swym łonie psa trzymającego w pysku płonącą pochodnię, którą świat cały rozpalił, wyszedłszy z łona. Wizja ta oznaczała, że urodzi ona wielkiego kaznodzieję, który żagwią płomiennej wymowy potężnie rozpali gasnącą w świecie miłość. Wydarzenia późniejsze potwierdziły tę wizję, gdyż święty ganił wady, zwalczał herezje i troskliwie umacniał wiernych.

Antyfona z Nieszporów (2 sierpnia)

Rękę swą otwarła ubogiemu, a dłonie wyciągnęła ku biednemu. / Moc i wdzięk to jej szata,  / a w dniu ostatecznym będzie się radować.

Za: Liturgia Godzin. Teksty własne zakonu Kaznodziejskiego.

Caleruega w Hiszpanii, miejsce urodzenia bł. Joanny:

Zobacz także