Błogosławieństwo na dzień Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Błogosławieństwo na dzień Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 VI) z tzw. Leofric Missal, mszału biskupa Leofrica z Exeter; mszał pochodzi z X wieku. Leofric był biskupem Exeter w początkach XI [The Leofric Missal, ed. N. Orchard, Henry Bradshaw Society: London 2002, ujednolicenie ortografii - MM].


Benedicat vobis omnipotens Deus, beati Iohannis Baptistae intercessione, cuius hodie natalitia celebratis, concedatque ut cuius sollemnia colitis, patrocinia sentiatis. Amen.

Illius obtentu ab omnibus adversis tueamini, et bonis omnibus perfruamini, qui adventum Redemptoris mundi necdum natus cognovit, matris sterilitatem nascendo abstulit, patris linguam natus absolvit. Amen.

Quatenus ipsius Agni quem ille digito ostendit, cuius immolatione estis redempti, ita virtutum lanis vestiri et innocentiam valeatis imitari, ut ei in aeternae patriae felicitate possitis adiungi. Amen.


Niech wam błogosławi Bóg wszechmogący, za wstawiennictwem świętego Jana Chrzciciela, którego narodzenie dziś świętujecie, i niech sprawi, abyście odczuwali opiekę tego, którego uroczystość obchodzicie. Amen.

Obyście zostali ustrzeżeni od wszelkich przeciwności i cieszyli się wszelkimi dobrami za przyczyną tego, który jeszcze przed narodzeniem poznał przyjście Odkupiciela świata, niepłodność matki rodząc się zakończył, a narodzony rozwiązał język ojca. Amen.

Obyście zdołali przywdziać białą wełnę cnót i naśladować niewinność tego Baranka, którego Jan palcem wskazał i którego ofiarą zostaliście odkupieni, tak, abyście mogli się z Nim połączyć w szczęściu wiecznej ojczyzny. Amen.

oprac. Marcin Morawski

 

 

Zobacz także