Błogosławieństwo noworoczne

Krótka refleksja na kanwie I czytania z wczorajszej uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Lb 6, 22-27).

Treścią tego czytania jest błogosławieństwo Aaronowe:

"Niech cię Pan błogoslawi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem".

Krótka refleksja na kanwie I czytania z wczorajszej uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Lb 6, 22-27).

Treścią tego czytania jest błogosławieństwo Aaronowe:

„Niech cię Pan błogoslawi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Nie można jednak pomijać początku tej perykopy:

„Rzekł Pan do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom”.

Treścią czytania jest zatem polecenie błogosławienia ludu. Wielką łaską jest otrzymać błogosławieństwo Boga, ale jeszcze większą – przekazywać to błogosławieństwo dalej. W Starym Przymierzu polecenie błogosławienia ludu otrzymali Aaron i jego synowie – kapłani. Dziś polecenie to otrzymują nie tylko ci, którzy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa przez sakrament święceń, ale wszyscy członkowie ludu kapłańskiego, włączeni w Ciało Chrystusa przez chrzest.

Oto najważniejsze życzenie noworoczne, które niech się spełni w naszym życiu – niech wypełni się w nas słowo tego czytania, obyśmy byli w tym roku przekazicielami Bożego błogosławieństwa, znakiem Bożego błogosławieństwa dla napotykanych ludzi. A żeby to było możliwe – obyśmy najpierw przyjęli z ręki Boga wydarzenia naszej historii życia jako Jego błogosławieństwo. Parafrazując ś.p. Mariannę Popiełuszko, obyśmy przyjęli radość i ból z ręki Boga, tak będziemy mieli pokój w duszy – ten pokój o którym mówi błogosławieństwo Aaronowe.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....