Bóg wszechmogący

Jak objawia się wszechmoc Boża? Pismo święte mówi nam o stwórczej wszechmocy Boga, o Jego władzy nad wszystkim, co istnieje: cokolwiek zechce, Pan czyni na niebie i na ziemi, na morzu i w świecie podziemnym (Ps 135:6).

Wczorajsza kolekta w zadziwiający sposób opisuje Bożą wszechmoc: otóż najbardziej, najpełniej objawia się ona w przebaczaniu i w miłosierdziu: omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas. Bóg miłosierny, który przebacza i odpuszcza ludzkie grzechy, jest Bogiem wszechmogącym.

Kiedy w konfesjonale słyszymy słowa kapłana: i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ziemia się nie trzęsie, błyskawice nie rozświetlają nieba, gwiazdy nie spadają, wicher gwałtowny nie huczy, morze się nie burzy – a jednak właśnie wtedy Bóg objawia swoją wszechmoc, robi coś niesamowitego, coś naprawdę wielkiego i wspaniałego.

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie, Boże wszechmogący! (Ap 15:3)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marcin L. Morawski

Marcin L. Morawski na Liturgia.pl

Filolog (ale nie lingwista) o mentalności Anglosasa z czasów Bedy. Szczególnie bliska jest mu teologia Wielkiej Soboty. Miłośnik Tolkiena, angielskiej herbaty, Loreeny McKennitt i psów wszelkich ras. Uczy greki, łaciny i gockiego. Czasami coś tłumaczy, zdarza mu się i wiersz napisać. Interesuje się greką biblijną oraz średniowieczną literaturą łacińską i angielską. Członek International Society of Anglo-Saxonists, Henry Bradshaw Society.