Bp Fellay ponownie przełożonym Bractwa św. Piusa X

Bp Bernard Fellay, nielegalnie wyświęcony przez abp. Marcela Lefebvre'a, został ponownie wybrany przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, którego członkowie i sympatycy odrzucają część reform Soboru Watykańskiego II. 48-letni duchowny, który stoi na czele Bractwa od 1994 r., będzie pełnił tę funkcję przez kolejne 12 lat.

Kapituła generalna tej organizacji, obradująca w Ecône koło Sionu w Szwajcarii, wybrała także na 12-letnią kadencję pierwszego i drugiego asystenta w osobach księży: Niklausa Pflugera i Alaina-Marca Nely.

Bernard Fellay jest Szawjcarem. Urodził się w 1958 r., a 24 lata później przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Marcela Lefebvre’a. Wkrótce został mianowany ekonomem generalnym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Zajmował się także pracą duszpasterską w parafii i był kapelanem kilku grup młodzieżowych. 30 czerwca 1988 r. wraz z trzema innymi księżmi przyjął sakrę biskupią z rąk abp. Lefebvre’a bez zgody papieża, co pociągnęło za sobą ich ekskomunikę i było pierwszym aktem schizmy lefebrystów. Po śmierci arcybiskupa, został w 1994 r. przełożonym generalnym Bractwa na okres 12 lat. Mówi płynnie po francusku, angielsku i niemiecku, zna też włoski i hiszpański.

29 sierpnia 2005 r. bp Fellay spotkał się z papieżem Benedyktem XVI i rozmawiał z nim nt. ponownego włączenia lefebrystów do wspólnoty Kościoła katolickiego. W styczniu br. oświadczył, że "pewnego dnia nie będzie żadnych problemów między Bractwem i Rzymem". Jednak pod koniec marca kardynałowie, konsultowani w tej sprawie przez papieża, nie byli zgodni co do warunków jakie musiałoby najpierw spełnić Bractwo.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, założone w 1979 r. przez abp. Marcela Lefebvre’a, liczy 460 księży, a 17 kolejnych ma być wyświęconych w tym roku. Skupia także 178 seminarzystów, 70 braci zakonnych i 133 siostry zakonne. Wokół Bractwa gromadzi się ok. 150 tys. wiernych w 50 krajach.

inf. KAI

 

Zobacz także