Bp Zbigniew Kiernikowski o Synodzie: Miejsce Słowa Bożego jako dynamiki Boga

Biskup Zbigniew Kiernikowski, w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu, podsumował obrady synodalne, zwracając uwagę na pewne akcenty - zarówno obecne, jak i jego zdaniem brakujące w wygłaszanych przemówieniach.

– "Powinniśmy usłyszeć to, co jest istotne, jeśli chodzi o miejsce Słowa Bożego jako dynamiki Boga. Czyli, że jest to moc Boga, która przychodząc do człowieka, ma go przemieniać, stwarzać na nowo. (…) Nie ma właściwej inicjacji do słuchania, dlatego chce się to Słowo wypełnić ludzkimi siłami. Oczywiście, kiedy człowiek chce wypełnić ludzkimi siłami to, co jest zamysłem Boga, to robi z tego jakiś mniejszy projekt. Nie chcę tu użyć słowa „karykatura”, ale czasem tak to wygląda, dlatego, że przystosowuje zamysł Boga, Jego moc do własnych sił, a swoimi siłami wypełni tyle, przy najlepszej woli, ile może. Oczywiście mówi się, że to z pomocą Pana Boga itd., ale Maryja nie poczęła Jezusa z pomocą Pana Boga, tylko z mocy Boga" – powiedział bp Kiernikowski.

Na pytanie o owoce Synodu, z których może skorzystać Kościół w Polsce po jego zakończeniu, biskup Kiernikowski nawiązał do sytuacji w swojej diecezji: – "Ja w mojej prostocie i pokorze powiem, że my w siedleckiej diecezji pod tym względem jesteśmy dalej, jeśli chodzi o koncepcję rozumienia Słowa w życiu Kościoła lokalnego, w tym, co konkretnie robimy. Nie będę tego wyliczał, ale widzę, że ja osobiście na tym Synodzie nie uczę się czegoś nowego, tylko raczej widzę cały szereg braków w stosunku do tego, co u nas w zamyśle już jest.

Oczywiście nie mówię, że w diecezji już to wszystko mamy zrobione, tylko że istnieje cały szereg inicjatyw podejmowanych przez biskupa z różną współpracą ze strony diecezjan: duchownych i świeckich. Od kilku lat realizujemy program biblijny zatytułowany: Chrzest w życiu i misji Kościoła. Dokonuje się inicjacja do słuchania w szkołach liturgicznych, mamy różne formy przygotowania do chrztu, prowadzimy celebrację Słowa Bożego, którą tutaj też próbowałem wprowadzić".

Polecamy całą treść wywiadu

mw

 

Zobacz także