Bp Zimowski apeluje o duchowość eucharystyczna kapłanów

Bp Zygmunt Zimowski zaapelował o pogłębienie duchowości eucharystycznej u kapłanów i kształtowanie jej wśród kleryków w seminariach. Biskup radomski wypowiadał się na ten temat podczas obecnego zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie, 12 października br.

Kapłaństwo – jak podkreślił bp Zimowski – jest sakramentem, który uwidocznia się w działaniu. Polega on na uobecnianiu zbawczych gestów Chrystusa, wśród których szczególne znaczenie ma sakrament Eucharystii. Kapłan występuje podczas jego celebracji wprost w imieniu Chrystusa. Tak więc sprawowaniu Eucharystii musi towarzyszyć szczególnie przeżywana, głęboka duchowość eucharystyczna, której niestety często brakuje – podkreślił mówca. "Eucharystia jest pełnią życia duchowego, gdyż to właśnie w niej koncentruje się to, co sam Jezus chciał przekazać ludziom" – powiedział.

Wobec tego duchowość kapłanów musi być zarazem duchowością eucharystyczną, w takiej mierze w jakiej kapłan sprawuje posługę eucharystyczną. Każdy chrześcijanin, a szczególnie kapłan musi być świadkiem Eucharystii, co wyraża się w gotowości do ofiary za innych, byciu "chlebem" dla innych i gotowości do tworzenia z nimi wspólnoty.

Bp Zimowski przypomniał w tym kontekście, ze w ramach przygotowania do kapłaństwa szczególne znaczenie winno mieć indywidualne zakorzenienie w modlitwie oraz przeżywanie wiary w nurcie radości płynącej z faktu Zmartwychwstania. Konsekwencją tej postawy winien być duch misyjny, wynikający z samej istoty chrześcijaństwa.

inf. KAI

 

Zobacz także