Bractwo św. Piusa X dziękuje za zdjęcie ekskomuniki i wyraża rezerwę wobec Vaticanum II

Ogłoszony 24 stycznia w Watykanie dekret Kongregacji Biskupów, zdejmujący – za aprobatą Benedykta XVI – ekskomunikę z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, wywołał radość stowarzyszenia. Jego przełożony generalny bp Bernard Fellay podziękował z tej okazji papieżowi a jednocześnie podkreślił, że członkowie Bractwa św. Pisa X akceptują i utożsamiają się z nauczaniem wszystkich soborów aż do Vaticanum II, co do którego zgłaszają zastrzeżenia.

„Ekskomunika biskupów konsekrowanych przez Jego Ekscelencję abp. Marcela Lefebvre’a 30 czerwca 1988, ogłoszona przez Kongregację Biskupów dekretem z 1 lipca 1988 i zawsze przez nas podważana, została cofnięta na mocy innego dekretu tej samej Kongregacji z 21 stycznia 2009, z upoważnienia papieża Benedykta XVI” – głosi komunikat wydany w siedzibie Bractwa w Menzingen 24 bm. i podpisany przez bp. Fellaya.

Wyraża następnie „synowską wdzięczność Ojcu Świętemu za ten akt, który oprócz Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, będzie dobrem dla całego Kościoła”. Biskup zapewnia, że jego wspólnota chce jeszcze bardziej pomagać papieżowi w stosowaniu środków zaradczych w obliczu bezprecedensowego kryzysu, przeżywanego obecnie przez świat katolicki i określonego przez Jana Pawła II jako „milcząca apostazja”.

Biskup wyraża również radość, że dekret z 21 bm. uważa za konieczne dalsze rozmowy ze Stolicą Apostolską, które „pozwolą Bractwu przedstawić zasadnicze względy doktrynalne, leżące u podstaw obecnych problemów Kościoła”.

W Liście do wiernych bp Fellay, informując o najnowszych decyzjach watykańskich, przypomniał, że taka była intencja modlitw, o które prosił on wiernych w ubiegłoroczną uroczystość Chrystusa Króla w Lourdes. Bp Fellay zaznaczył, że apelował o modlitwy „aby za wstawiennictwem Matki Bożej wyprosić kres tej hańby, która ciążyła, przez biskupów Bractwa, na wszystkich przywiązanych z bliska lub z daleka do Tradycji”. Biskup wzywa do dziękowania Maryi, „która natchnęła Ojca Świętego do podjęcia tego jednostronnego, życzliwego i odważnego aktu” i do gorących modlitw za niego.

"Dzięki temu gestowi katolicy na całym świecie, przywiązani do Tradycji, nie będą już niesprawiedliwie napiętnowani i potępiani za to, że zachowali wiarę swych ojców. Tradycja katolicka nie jest już ekskomunikowana” – czytamy w liście. Biskup wyjaśnia, że jeśli nawet nie było tak nigdy formalnie, to „bardzo często i okrutnie była ona wyklęta w rzeczywistości”. Dodał, że w odniesieniu do Mszy trydenckiej przypomniał o tym Benedykt XVI w swym motu proprio „Summorum pontificum” z 7 lipca 2007. 

Przełożony generalny Bractwa przytoczył również tekst swego krótkiego potwierdzenia wiary katolickiej, zawarty w liście do przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” kard. Dario Castrillona Hoyosa z 15 grudnia ub.r. Dodał, że członkowie Bractwa są gotowi „pisać własną krwią Credo, podpisać przysięgę antymodernistyczną, wyznanie wiary Piusa IV” oraz że akceptują i utożsamiają się z nauczaniem wszystkich soborów aż do Vaticanum II, co do którego zgłaszają zastrzeżenia. „W każdym razie jesteśmy przekonani, że pozostajemy wierni linii wyznaczonej przez naszego założyciela, arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, który, jak oczekujemy, zostanie wkrótce zrehabilitowany” – stwierdził bp Fellay. 

Jednocześnie, potwierdzając wolę dalszych spotkań, które dekret uznaje za niezbędne – na temat zagadnień doktrynalnych, którym zawsze Bractwo się sprzeciwiało – przełożony zwraca uwagę na „bezprecedensowy kryzys” nękający obecnie Kościół: spadek powołań, praktyk religijnych, katechizacji i przystępowania do sakramentów. Przypomniawszy potwierdzające to wypowiedzi kolejnych papieży, hierarcha zapewnił, że Bractwo także chce w czasie tych spotkań z władzami kurialnymi omówić głębokie przyczyny obecnej sytuacji i pomóc w znajdowaniu stosownych środków zaradczych, aby przywrócić „solidną odbudowę Kościoła”. 

W krótkim przesłaniu do wiernych z Menzingen z 20 bm. przełożony generalny Bractwa dziękuje im za „krucjatę różańcową w czasie niezapomnianej pielgrzymki w święto Chrystusa Króla” pod koniec października do Lourdes. Podkreślił, że akcja ta przekroczyła oczekiwania biskupów i w ciągu niespełna dwóch miesięcy na całym świecie odmówiono ponad 1,7 mln tej modlitwy w intencji odwołania dekretu ekskomunikacyjnego z 1988 r. „Wszystkim wam głęboko dziękuję. W obliczu takiej wielkoduszności ośmielamy się prosić was o dalsze modlitwy, aby krucjata ta przyniosła swe owoce dla dobra całego Kościoła” – zakończył swe przesłanie bp B. Fellay.

inf. KAI

 

Zobacz także