Bractwo św. Piusa X krytykuje decyzję Stolicy Apostolskiej

Lefebrystyczne Bractwo św. Piusa X skrytykowało decyzję Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu dla księży, którzy opuścili Bractwo, Instytutu Dobrego Pasterza z siedzibą w Bordeaux, w południowo-zachodniej Francji. Pięciu księży lefebrystów francuskich, pozostających dotąd w stanie ekskomuniki, którzy podporządkowali się papieżowi, otrzymało też zgodę na swobodne sprawowanie Mszy św. w rycie trydenckim.

Bractwo św. Piusa X natomiast jest zdania, że Msza trydencka nie powinna być "przywilejem zastrzeżonym dla niektórych", lecz ma cieszyć się "pełnym prawem bytu" w całym Kościele powszechnym. Zapowiedziało, że do października zostanie odmówionych milion modlitw różańcowych w intencji takiego zezwolenia na odprawianie "tradycyjnej Mszy świętej".

Oprócz pięciu duchownych, wśród których są znani księża: Philippe Laguérie, Paul Aulagnier i Guillaume de Tanouarn, bezpośredni uczniowie abp. Marcela Lefebvre’a, do Instytutu Dobrego Pasterza przystąpi także kilkunastu lefebrystowskich kleryków. Kard. Dario Castrillon Hoyos, odpowiedzialny w Watykanie za kontakty z lefebrystami jako przewodniczący Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei", zapowiedział, że osobiście udzieli im święceń kapłańskich.

Wspomniani księża zostali przed kilku laty wykluczeni z założonego przez abp. Lefebvre’a Bractwa św. Piusa X, za próby zbliżenia z Watykanem. Wokół Bractwa, które liczy obecnie 460 księży, 178 seminarzystów, 70 braci, 133 siostry zakonne i 68 oblatów, skupia się około 150 tys. wiernych w 50 krajach, w tym w Polsce. Domagają się oni nie tylko prawa do odprawiania Mszy św. po łacinie w rycie sprzed Soboru Watykańskiego II, lecz także rezygnacji przez Kościół katolicki z dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

"Dekret erygujący Instytut Papieski Dobrego Pasterza", podpisany – według agencji I-Media – 8 września, wyznacza ks. Laguérie jego przełożonym generalnym. Ten 53-letni duchowny był proboszczem parafii lefebrystów w Paryżu, mieszczącej się w zajętym przez nich siłą kościele św. Mikołaja. Następnie przeniósł się do Bordeaux, gdzie również duszpasterzował w okupowanym przez lefebrystów kościele.

Sekretarz przełożonego generalnego, ks. René-Sébastien Fournié oświadczył agencji AFP, że "w niczym nie zdradzili swojego duchowego pochodzenia od abp. Lefebvre’a". Ujawnił, że członkowie Instytutu zachowali prawo do "konstruktywnej krytyki tekstów Soboru Watykańskiego II, które wydają się im wątpliwe i niejasne". Zapowiedział też, że ks. Laguérie spotka się w środę 13 września z dziennikarzami w Paryżu.

inf. KAI

 

Zobacz także