Bratnia modlitwa świętych

Czytania mszalne w uroczystość Wszystkich Świętych mówią o chwale świętych (I i II czytanie) i o drodze ku niej (Ewangelia). Nawiązuje do nich w pewien sposób modlitwa po Komunii.

Mówi ona o przejściu od doczesnej uczty eucharystycznej do uczy wiecznej w niebie. Kolekta natomiast łączy się z hymnami jutrzni i godziny czytań: błagamy w niej o upragnione przebaczenie grzechów, wspierając się na bratniej modlitwie wstawienniczej świętych. Taka sama prośba pojawia się w kolejnych zwrotkach hymnu jutrzni: przywołujemy poszczególne grupy świętych – Jana Chrzciciela, Apostołów, męczenników, dziewice – i prosimy, aby ich modlitwa wyjednała nam przebaczenie grzechów. Święci są tymi, którzy modlą się za nas, a, jak wierzymy, ich modlitwa jest miła Bogu.

Hymn nieszporów łączy te dwie myśli: są w nich prośby o wstawiennictwo świętych, ale prośby te nie mówią wprost o odpuszczeniu grzechów, jak w jutrzni, tylko o osiągnięciu, ze świętymi, niebieskiej chwały. Prośba o odpuszczenie grzechów, za wstawiennictwem świętych, i prośba o dzielenie z nimi chwały wiecznej – dwie myśli dzisiejszej uroczystości.

Zobacz także