Brazylia: Zakończył się XVI Krajowy Kongres Eucharystyczny

W ubiegłą niedzielę, 16 maja, zakończył się w XVI Krajowy Kongres Eucharystyczny,  który odbywał się w stolicy Brazylii od 13 maja, a jego tematem była „Eucharystia,  chleb jedności uczniów-misjonarzy". Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: „Pozostań z nami Panie”.

Kongres zakończył się Mszą św. na placu przed brazylijskim parlamentem pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Claudio Hummesa. W uroczystej celebracji uczestniczyło ponad 90 tys. wiernych, ponad 300 biskupów z całej Brazylii oraz 1500 księży. 

„XVI Krajowy Kongres Eucharystyczny ukazał, że Eucharystia jest centrum Kościoła i życia chrześcijan” – powiedział prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przypominając słowa Benedykta XVI na temat Eucharystii papieski legat podkreślił, że „Eucharystia jest ściśle związana z niedzielą” a obowiązkiem wiernych jest udział w Mszy św. w Dniu Pańskim. „Niedziela bez Mszy nie jest pełną niedzielą” – podkreślił kard. Hummes. Kończąc homilię papieski wysłannik przypomniał że Msza św. na zakończenie Kongresu nie jest końcem Kongresu Eucharystycznego lecz „nowym początkiem” dla Kościoła. „Zakończenie Mszy św. oznacza nowy impuls, aby głosić Chrystusa wszelkiemu stworzeniu” – podkreślił prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa . 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Brazylii (CNBB) abp Geraldo Lyrio Rocha podziękował metropolicie Brasilii, abp Joao Braz de Avizowi za organizację Kongresu oraz przypomniał, że kolejny, XVII Krajowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Belem z okazji 400-lecia miasta”. Metropolita Brasilii przekazał na ręce kard. Claudio Hummes figurkę Matki Bożej z Aparecida prosząc o przekazanie jej Benedyktowi XVI jako prezent od Kongresu Eucharystycznego. Kardynał otrzymał w prezencie kielich z pateną z wygrawerowanym logiem spotkania. 

Kongres przebiegał pod znakiem refleksji nad osobistym i wspólnotowym przeżywaniem sakramentu Eucharystii. Obradom na tematy teologiczne i bioetyczne towarzyszyły adoracje Najświętszego Sakramentu, Msze św. sprawowane w różnych rytach chrześcijańskich oraz koncerty muzyki chrześcijańskiej. 14 maja w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Brasilia odprawiono Mszę św. w intencji osób wykluczonych ze społeczeństwa. Przewodniczył jej prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa. „Ta Msza św. jest najważniejsza podczas całego Kongresu Eucharystycznego. Dziś jego uczestnicy są wśród was” – zapewnił bezdomnych brazylijski purpurat. 

W sobotę ponad tysiąc dzieci z 60 parafii brazylijskiej stolicy przystąpiło do pierwszej Komunii Świętej. Potem odbyła się procesja eucharystyczna, która przemierzyła czterokilometrową trasę udając się przed brazylijski parlament, gdzie odprawiono Mszę św. dla młodzieży. Tego dnia odbyło się także nocne czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Dwudniowe sympozjum teologiczne poświęcone zostało pogłębieniu teologii sakramentu Eucharystii. Odpowiedzialny za przygotowanie sympozjum biskup pomocniczy diecezji Goiania bp Waldemar Pasini de Belo powiedział, że ten „kto przyjmuje Jezusa Eucharystycznego zaczyna planować swe życie zgodnie z darem Eucharystii i w ten sposób może kroczyć, myśleć, modlić się i reagować tak jak Jezus”. Natomiast sympozjum bioetyczne poświęcone było refleksji nad tematyką związaną z życiem od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. XVI Krajowy Kongres Eucharystyczny związany był także z obchodami jubileuszu 50-lecia archidiecezji Brasilia.

inf. KAI

Zobacz także