Brazylia: Zjazd diakonów stałych

W centrum rekolekcyjnym św. Stanisława Kostki w Itaici (stan São Paulo) odbył się w dniach 24-29 maja II Kongres Diakonów Stałych z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jego organizatorem był Departament Powołań i Posług Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM).

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele diakonów stałych z krajów latynoskich oraz Meksyku, którzy podejmowali temat: „Diakoni: apostołowie na nowych granicach”. Wśród obserwatorów są przedstawiciele z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Celem Kongresu była debata nad rzeczywistością duszpasterską Kościoła i obecnych zadań diakonów stałych w Ameryce Łacińskiej. Diakoni rozważali swoje zadania, spoglądając na dokument końcowy obrad CELAM z 2007 roku w Aparecida, świadomi wyzwań pastoralnych związanych ze zmieniającą się rzeczywistością kulturalną, migracją ludności. 

Jednym z punktów Kongresu była także wymiana doświadczeń duszpasterskich z różnych regionów oraz możliwości wykorzystania ich do rozwoju Misji Kontynentalnej zgodnie z duchem Dokumentu z Aparecida.

inf. KAI

Zobacz także