Brewiarz Lednicki gotowy na czerwcowe spotkanie

Pierwszy wydrukowany egzemplarz Brewiarza Lednickiego, który dominikanin o. Jan Góra chce rozdać 6 czerwca w liczbie 100 tys. uczestnikom Spotkania Młodzieży na Lednicy, dotarł do Duszpasterstwa Dominikanów w Poznaniu.

„Podarowanie tej księgi młodzieży w tak dużej liczbie będzie wydarzeniem na miarę tysiąclecia. Wierzę, że nasz brewiarz będzie stałym oddechem Lednicy” – mówi o. Góra.

Dominikanin zaznaczył, że dzień, w którym dotarł do niego pierwszy gotowy egzemplarz brewiarza, ma symboliczne znaczenie. „13 maja związany jest z objawieniami fatimskimi i z rocznicą zamachu na Jana Pawła II, który od początku popierał ideę Lednicy. Poza tym w tym roku spotykamy się na Polach Lednickich właśnie po raz 13.” – tłumaczył zakonnik.

Wydrukowana na cienkim kremowym papierze 500-stronicowa „Lednicka Liturgia Godzin” zawiera ona podstawowe części liturgicznej księgi Liturgii Godzin: jutrznię, nieszpory i kompletę.

Brewiarz Lednicki w kieszonkowym formacie będzie miał bordową okładkę, wykonaną z miękkiego, ale trwałego materiału. Na okładce umieszczono symbol Lednicy, którym jest grafika przedstawiająca Bramę-Rybę, przez którą co roku przechodzi młodzież.

Na odwrocie okładki znajdują się natomiast słowa o. Góry, zachęcające młodzież do odmawiania brewiarza: „Będzie pięknie, kiedy wieczorami zasiądziecie przy zapalonej świecy, aby wspólnie odmówić nieszpory. Będzie pięknie, jeśli zmówicie jutrznię na początku dnia, a przed zaśnięciem kompletę. Włączeni w modlitwę Kościoła zawsze jesteśmy razem”.

6 czerwca 100 tys. takich brewiarzy otrzymają uczestnicy XIII Spotkania Młodych. Brewiarze wręczą im młodzi wolontariusze, wypowiadając przy tym słowa: „Panie, otwórz wargi moje”. Otrzymujący brewiarz będzie odpowiadał natomiast: „A usta moje będą głosić Twoją chwałę”.

„W miejscu, gdzie pierwszy władca Polski, a z nim cała Ojczyzna wybrali Chrystusa, podejmujemy duchowy skarb modlitwy. Kiedy wyrastamy z dziecinnego paciorka, bierzemy do ręki Psalmy i pragniemy wsłuchać się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia” – napisał we wstępie do Brewiarza Lednickiego abp Henryk Muszyński. Metropolita gnieźnieński – w którego diecezji znajduje się Lednica – podkreślił, że „modląc się słowami Psalmów, pragniemy uczyć się dojrzałego dialogu, który znajduje swoje dopełnienie w odpowiedzialnej relacji z Bogiem i ludźmi”.

Na czuwania modlitewne nad Jeziorem Lednickim – gdzie w 966 r. Mieszko I przyjął chrzest Polski – przybywają co roku dziesiątki tysięcy uczestników, którzy pod Bramą-Rybą dokonują uroczyście aktu wyboru Chrystusa. Spotkaniom patronował od początku Jan Paweł II, który kierował do młodych swoje przesłania. Zwyczaj ten przejął po nim Benedykt XVI.

Tegoroczne spotkanie na Lednicy odbędzie się z udziałem delegacji młodych ludzi z kilkunastu krajów Europy, którzy na wzór młodzieży polskiej mają dokonać aktu ślubowania wierności Chrystusowi.

inf. KAI 

Zobacz także