Bydgoszcz: coraz więcej świeckich pomocników w udzielaniu komunii

Z każdym rokiem w diecezji bydgoskiej przybywa kandydatów, którzy chcą pełnić funkcję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. W Domu Rekolekcyjnym na Piaskach trwają rekolekcje połączone z dorocznymi spotkaniami formacyjnymi. Obecnie na terenie diecezji posługuje ponad 130 szafarzy.

Praca formacyjna jest oparta na tematyce związanej z encykliką Benedykta XVI "Deus Caritas Est" oraz z hasłem pracy duszpasterskiej na bieżący rok "Przypatrzmy się powołaniu naszemu". – Bycie szafarzem jest szczególnym zadaniem we wspólnocie naszego Kościoła. To są ludzie różnych zawodów, którzy pragną pogłębionej wiary. Dlatego warto im towarzyszyć w całej formacji – powiedział ks. Wenancjusz Zmuda. Zdaniem szefa Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, zapotrzebowanie na szafarzy ciągle wzrasta. – W realiach naszej młodej diecezji ci ludzie są niezwykłą pomocą. To nie tylko praca w parafii, ale przede wszystkim całoroczny kontakt z chorymi. Mamy takie parafie, którym bez szafarzy byłoby bardzo ciężko. Dlatego tak bardzo musimy zabiegać o te osoby – stwierdził.

Podczas wspólnych rekolekcji zaplanowano Msze święte, spotkania modlitewne, konferencje oraz wykłady. Jeden z nich wygłosił kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. dr Lech Bilicki. – Poprzez szafarzy w pełni objawia się Kościół, który jest wspólnotą różnych charyzmatów, darów i posług. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej mają do odegrania ważną rolę jako łącznicy z chorymi, którzy tęsknią za życiem parafialnym. Szafarze informują o wydarzeniach w parafii, streszczają także niedzielne kazania. To jest wymowne budowanie Kościoła jako wspólnoty – powiedział. W ubiegłym roku na terenie diecezji przłybyło kilkudziesięciu szafarzy. W tym roku do tej grupy dojdą kolejne osoby.

inf. KAI

 

Zobacz także