Byli anglikanie mają już własną liturgię – katolicką, ale jak najbardziej anglikańską

Ordynariat dla byłych anglikanów w Wielkiej Brytanii wydał wytyczne dotyczące sprawowania Eucharystii. W praktyce podaje on, z których anglikańskich modlitw i obrzędów można korzystać po przyjęciu wiary katolickiej.

Ordynariat dla byłych anglikanów w Wielkiej Brytanii wydał wytyczne dotyczące sprawowania Eucharystii. W praktyce podaje on, z których anglikańskich modlitw i obrzędów można korzystać po przyjęciu wiary katolickiej. Wprowadza też poprawki do anglikańskiej wersji Kanonu Rzymskiego. W dokumencie przypomina się, że główną zasadą ordynariatu powinno być zachowanie wszystkich możliwych tradycji anglikańskich. Dotyczy to zwłaszcza wywodzących się z tego wyznania pieśni i hymnów.

Powołując się na tradycję anglikańską, dokument zaleca, by komunia była przyjmowana na klęcząco przy balaskach. Przypomina się również, że komunia pod dwiema postaciami jest w anglikanizmie normą. Jeśli architektura kościoła na to pozwala Eucharystia powinna być zorientowana na Wschód. Jeśli zaś niezbędna jest celebracja twarzą do ludu, na środku ołtarza ma stać krzyż z postacią Chrystusa – czytamy w normach liturgicznych dla byłych anglikanów.

Przedruk za: Radio watykańskie

Zobacz także