Całkowicie nowe życie

Czwartek II tyg. adwentu, liturgia słowa: Iz 41, 13–20; Mt 11, 11–15

Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on (Mt 11, 11).

W tym zestawieniu nie chodzi o porównywanie, swoisty ranking wielkości duchowej. Chodzi o wyrażenie całkowitej inności królestwa niebieskiego w stosunku do świata naturalnego, który znamy. Jan Chrzciciel, którego Pan Jezus uważa za największego ze „zrodzonych z niewiasty”, nie dorasta do najmniejszego ze zrodzonych „z wody i Ducha”, jak to Pan Jezus określa w rozmowie z Nikodemem. Życie ziemskie, nawet w najszlachetniejszym swoim wymiarze, jest niczym wobec tego, jakie otrzymujemy od Ojca.

Można tę prawdę wyrazić słowami św. Pawła: to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9).

Wydaje się, że w tym duchu trzeba odczytać pierwsze czytanie z proroka Izajasza o przemianie „ziemi pustynnej w pojezierze” i „wyschłej ziemi na wodotryski”. To, czego doświadczamy tutaj, jest pustynią w porównaniu z oazą życia, jaką przygotowuje nam Pan.

Naszego myślenia o życiu wiecznym nie można sprowadzić do wieczności życia w szczęśliwości takiej, jak możemy sobie wyobrazić. Jeżeli się dobrze zastanowimy, to każda wieczność życia, nawet w najdoskonalszym ziemskim kształcie, byłaby w istocie piekłem. Warto sobie z tego dobrze zdać sprawę! Życie wieczne przede wszystkim jest inne, całkowicie nowe, którego istoty nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Obrazy z proroka Izajasza jedynie starają się nam tę prawdę symbolicznie przedstawić. Jednak naszą wyobraźnią nie możemy jej sięgnąć i dlatego nie należy nawet o to się starać. Ważna jest wiara w to, że nowe życie daje nam sam Bóg, więc trzeba Mu zawierzyć i poddać się Jego przemieniającej mocy.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 1, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także