Castel Gandolfo: Papież Benedykt XVI pisze kolejną encyklikę

Podczas swego wakacyjnego pobytu w Castel Gandolfo Benedykt XVI pracuje nad trzecią częścią „Jezusa z Nazaretu”, adhortacją podsumowującą Synod dla Afryki oraz kolejną encykliką – o wierze.

Takie informacje przekazuje na łamach dziennika „Il Foglio”, Paolo Rodari. Włoski watykanista przypomina, że Benedykt XVI napisał już encykliki o miłości (Deus caritas es) i nadziei (Spe salvi), a także miłosierdziu chrześcijańskiemu (Caritas in veritate), a w przyszłym roku mija dwadzieścia lat od opublikowania przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jego zdaniem 11 października 2012 – dwudziesta rocznica podpisania Katechizmu – w przypadku szybkiego ukończenia tej encykliki – to przypuszczalna data jej podpisania.

Rodari zauważa, że kwestia wiary zawsze była bardzo istotna w życiu ks. kard. Josepha Ratzingera, przed jego wyborem na Stolicę Piotrową, tym bardziej, że przez ponad 23 lata kierował Kongregacją Nauki Wiary, a w 1968 r. opublikował Wprowadzenie do chrześcijaństwa – zbiór wykładów na temat wyznania wiary apostolskiej, a w 1985 „Raport o stanie wiary” a także szereg innych dzieł. Kard. Ratzinger mówił w nich o wierze i jej relacji ze współczesnością, a zwłaszcza aktualnych wyzwaniach, jakie współczesność stawia przed Kościołem. Pobyt Ojca Świętego w Castel Gandolfo potrwa do końca września. W tym czasie opuści on swą letnią rezydencję jedynie w dniach 18-21 sierpnia, by udać się do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży, 11 września do Ankony, na Włoski Kongres Eucharystyczny oraz 22-25 września z podróżą oficjalną do Niemiec (Berlin; Erfurt, Fryburg Bryzgowijski). W sierpniu papież przyjmować też będzie wiernych na audiencjach ogólnych, pod koniec sierpnia spotka się w Castel Gandolfo ze swymi byłymi uczniami, z tzw. „Ratzinger Schülerkreis”, by mówić o wyzwaniach nowej ewangelizacji.

inf. KAI

Zobacz także