Centralne obchody jubileuszowego roku jezuitów

Sesja naukowa, uroczysta msza św., piknik jezuicki i koncert Capellae Cracoviensis - tak wyglądają centralne obchody Roku Jubileuszowego Towarzystwa Jezusowego. Odbywają się one w Krakowie i przypadają one w rocznicę złożenia uroczystej profesji zakonnej przez Ignacego Loyoli i towarzyszy w rzymskiej Bazylice Świętego Pawła za Murami w roku 1541.

Jezuici obchodzą Rok Jubileuszowy w związku z trzema rocznicami: 450-leciem śmierci św. Ignacego z Loyoli oraz 500-leciem urodzin św. Franciszka Ksawerego i bł. Piotra Fabera. Krakowskie uroczystości rozpoczęły się ode sesji naukowej, podczas której prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski omówił znaczenie wyższych uczelni katolickich w świecie. O. Ludwik Grzebień, rektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum", zanalizował zaś tradycje wyższych uczelni jezuickich w Europie wschodniej.

Eucharystii w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przewodniczył kard. Franciszek Macharski, który podkreślał aktualność misji jezuitów we współczesnym Kościele i na świecie. Hierarcha nazwał jezuitów uczniami miłości, wezwał ich do wierności charyzmatowi i przestrzegł przed pokusami płytkiego aktywizmu. "Każdy z nas odkrywa w sobie ambicje i pożądliwości, które przeszkadzają mu w tym, żeby być uczniami miłości. Nie jest łatwo być do dyspozycji Kościoła. I być w tej dyspozycyjności wiernym!" – dodał.

Na podst. KAI

 

Zobacz także