Ceremoniarz papieski wizytuje miejsca celebry

Ceremoniarz papieski abp Piero Marini wizytował w poniedziałek i wtorek w Warszawie miejsca przygotowywanej pielgrzymki Benedykta XVI i zatwierdza szczegóły liturgii z udziałem Ojca Świętego. W następnych dniach abp Marini odwiedzi inne miejsca gdzie Benedykta XVI będzie sprawował liturgię w Częstochowie, Krakowie i w Auschwitz-Birkenau.

Gość ze Stolicy Apostolskiej odwiedził stołeczną archikatedrę św. Jana Chrzciciela, gdzie Benedykt ma spotkać się 25 maja z warszawskim duchowieństwem, a także luterański kościół pw. Świetej Trójcy, gdzie Papież odbędzie spotkanie ekumeniczne oraz Plac Piłsudskiego, gdzie 26 maja Benedykt XVI odprawi Mszę św.

Abp Marini obejrzy także zakrystię, za którą będą służyć pomieszczenia Garnizonu Warszawy. Po zwiedzeniu tych miejsc papieski ceremoniarz spotka się z odpowiedzialnymi za papieską liturgię w czasie pobytu w Warszawie i podejmie ostateczne decyzje co do jej szczegółów. Abp Marini czuwa od strony Stolicy Apostolskiej nad najdrobniejszymi nawet szczegółami uroczystości liturgicznych, jakie odbędą się z udziałem papieża Benedykta XVI podczas jego majowej wizyty w naszym kraju. Od strony polskiej jego odpowiednikiem jest ks. Mateusz Matuszewski, który odpowiada za kwestie liturgiczne w ramach Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego.

Abp Marini zatwierdzi – bądź naniesie ostateczne korekty i poprawki – na przygotowane przez poszczególne diecezje scenariusze poszczególnych uroczystości liturgicznych. Wszystkie ceremoniały już znacznie wcześniej zostały przetłumaczone na język włoski i przesłane do Rzymu.

Ceremoniarz papieski przyjrzy się też szczegółowo planom papieskich ołtarzy i towarzyszących mu zakrystii. Spotka się też z członkami służby liturgicznej – a więc z klerykami seminariów duchownych i młodzieżą świecką – we wszystkich diecezjach, jakie odwiedzi Benedykt XVI. Będzie z nimi omawiać dokładny przebieg każdej z uroczystości. Tam, gdzie pozwolą warunki, szczególnie w na terenie zamkniętym w świątyniach, przeprowadzone zostaną próby uroczystości liturgicznych, w których uczestniczyć ma Ojciec Święty.

Dokładne schematy uroczystości liturgicznych wraz z przewidzianymi czytaniami z Pisma Świętego – uwzględniające język polski, włoski i łacinę – znajdą się w specjalnym Mszale, który z tej okazji wyda Stolica Apostolska. Mszał ten zostanie opublikowany w kilkudziesięciu egzemplarzach i będzie służyć jako główna księga liturgiczna podczas wizyty Benedykta XVI w Polsce. Mszał zostanie skierowany do drukarni zaraz po powrocie abp. Mariniego do Watykanu.

Oficjalny Mszał pielgrzymki Benedykta XVI do Polski służyć będzie jako podstawowy materiał, w oparciu o który zostaną wydane specjalne broszury liturgiczne, towarzyszące wiernym podczas uroczystości z udziałem Benedykta XVI w Polsce. Broszury te w nakładzie w sumie ponad miliona egzemplarzy zostaną opublikowane przez diecezje goszczące Ojca Świętego. Będą one wydawane wiernym wraz z kartami wstępu na papieskie uroczystości.

Na podst. KAI i inf. wł.

 

Zobacz także