„Chlebki” podczas I Komunii Świętej

Czy można podczas I Komunii Świętej podczas Eucharystii lub po Eucharystii mieć tzw. „chlebki”dla dzieci?

ks. Tomasz

Przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, czym są owe tzw. „chlebki” dla dzieci. Jeżeli dobrze się domyślam, to na takie pytanie odpowiada Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w numerze 96. instrukcji Redemptionis Sacramentum:

„Należy odrzucić zwyczaj, polegający na tym, że wbrew przepisom ksiąg liturgicznych podczas sprawowania Mszy świętej lub przed nią rozdziela się na podobieństwo Komunii niekonsekrowane hostie albo inne rzeczy nadające się czy też nie nadające do spożycia. Zwyczaj ten jest bowiem całkowicie niezgodny z tradycją obrządku rzymskiego i niesie z sobą niebezpieczeństwo wprowadzenia wśród wiernych zamieszania co do nauki Kościoła na temat Eucharystii. Jeśli gdziekolwiek utrzymuje się pochodzący z przyzwolenia swoisty zwyczaj błogosławienia chleba i dzielenia się nim po Mszy świętej, należy z wielką troską wyjaśnić jego sens w stosownej katechezie. Nie należy jednak wprowadzać innych podobnych zwyczajów ani też nigdy używać do tego niekonsekrowanych hostii.”

Michał Pac OP

 

Zobacz także