Chorał a sprawa polska

Po raz pierwszy w historii Festiwalu, Mszy św. odprawionej na jego zakończenie będą towarzyszyć śpiewy gregoriańskie (propria) w języku polskim. Kantor i dyrektor artystyczny „Pieśni Naszych Korzeni” – Marcin Bornus–Szczyciński – od wielu lat bada i praktykuje „polonizację rytuałów” oraz śpiewów chorałowych, stosowanych w liturgii.

Praca Marcina Szczycińskiego i zaproszonych przez niego do projektu gości ma charakter pionierski. Rozpoczęła się od polonizacji introitów; do tej pory gdzieniegdzie stosowano antyfony w języku narodowym. Projekt rodzi problemy i pytania otwarte, o których opowiada seminarium festiwalowe. Wyróżniliśmy kilka ważnych kwestii i głosów zaproszonych gości panelu, dla chętnych podajemy również dokument dźwiękowy w całości.

Głos Tomasza Grabowskiego OP (Dyrektor Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny)
Głos Sławka Witkowskiego (Schola Cantorum Minorum Chosoviensis)
Riposta Tomasza Grabowskiego OP Sławkowi Witkowskiemu

Articoli correlati