Chrystus Pan Uwielbiony

Rekomendacje sztuki sakralnej

Sztuka współczesna traktowana jest jako sfera najbardziej osobistej ekspresji wykraczającej poza wszelkie dotychczas znane formy. Oczywistym jest, że nie można zamknąć jej w jednolitych formułach. Dlatego największym problemem współczesnej rzeźby stała się kwestia jej odbioru. Rzeźba, która jest głęboko osadzona w kulturze, zbudowana z pełną fakturą i wrażliwością, wymaga kompetencji.

Zetknięcie z nią wywołuje konieczność przemyślenia, przyswojenia, toteż nieczęsto mamy możliwość doświadczać pełnego, niczym nieskrępowanego, zachwytu podczas pierwszego kontaktu z rzeźbiarskim dziełem sztuki. Zdarzają się jednak obiekty, które od razu budzą w nas podziw, nasycają estetycznie, dają poczucie harmonii, których nie trzeba tłumaczyć, wyjaśniać znaczenia, wystarczy je podziwiać i chłonąć ich głębię i piękno.

Jednym z takich dzieł jest rzeźba przedstawiająca Chrystusa Pana Uwielbionego  

Wizerunek Chrystusa Pana Uwielbionego jest kontemplacją tajemnicy zarówno męki, Zmartwychwstania, jak i Wniebowstąpienia Naszego Pana. W sferze wizualnej można go odczytywać dwojako: przez rozłożone poranione ręce, złączone stopy, smutny wyraz twarzy, przywodzi na myśl Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Natomiast brak widocznego elementu krzyża, wrażenie oderwania się od wszystkiego „co ziemskie” sprawia, że jest to Chrystus Zwycięski-wstępujący do Nieba.

Pomimo całego piękna zarówno w warstwie formy, jak i treści, rzeźba ta nie mogłaby jednak funkcjonować gdyby nie surowe, niemalże puste wnętrze kościoła, jego jasne kolory, duża ilość światła, które dodaje wyrazistości i lekkości monumentowi. Dzięki temu nie stanowi ona wyizolowanej bryły, ale jest niejako zależna od przestrzeni, obecna w niej, i wnikająca w przestrzeń.

 


[1] Rzeźba Chrystus Pan Uwielbiony znajduje się w Kościele Św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach, ul. Ramułta 13.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej parafii Św. Józefa www.jozef.pl.

Zobacz także