Cieszyn: Ekumeniczne obchody stulecia najstarszego chóru na Śląsku

Nabożeństwo ekumeniczne w ewangelickim Kościele Jezusowym w Cieszynie rozpoczęło 21 listopada uroczystość jubileuszu 100-lecia Cieszyńskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harmonia” – najstarszego na Śląsku i jednego z najstarszych Polsce. Zespół, działający obecnie jako Reprezentacyjny Chór cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego wystąpił w specjalnym koncercie galowym.

Około 150 już chórzystów obecnej i dawnej „Harmonii” wspólnie z zaproszonymi orkiestrami wykonało Mszę Koronacyjną C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wcześniej mnożna było usłyszeć utwory chóralne a capella i fragmenty „La Petite Messe Solennelle” Giacomo Rossiniego.

Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” powstało 7 grudnia 1908 roku w Cieszynie. Początkowo działało jako chór męski prowadzony przez Wojciecha Marka. Pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach Towarzystwa był udział w uroczystości odsłonięcia pomnika króla Władysława Jagiełły z okazji 500 rocznicy zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem, w Krakowie, w roku 1910.

Mimo wybuchu II wojny światowej Towarzystwo Śpiewacze dalej funkcjonowało, a po wyzwoleniu Cieszyna, w roku 1945, rozpoczęło intensywną pracę artystyczną. W gronie dyrygentów, którzy pracowali z „Harmonią” znaleźli się: Karol Hławiczka, ks. Leopold Biłko, Rudolf Halfer, Jerzy Drozd, Emanuel Guziur. W roku 1968 Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” przerwało swoją działalność. Po trzyletniej przerwie odrodziło się jako chór akademicki przy powstałej w roku 1971 filii Uniwersytetu Śląskiego.

inf. KAI

 

Zobacz także