Co ksiądz mówi po cichu (6)

Jest kilka momentów w czasie Mszy świętej, kiedy celebrans odmawia ciche modlitwy. Wierni zazwyczaj wtedy coś śpiewają, albo milczą, a kapłan szeptem recytuje krótkie formuły. Lud Boży ma prawo wiedzieć, co kapłan mówi po cichu, bo żadna modlitwa mszy nie jest prywatna, nawet gdy jest wypowiadana po cichu.

Przed przyjęciem Komunii Ciała Kapłan mówi: Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Przed przyjęciem Komunii Krwi: Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Niech mnie strzeże. Jest to modlitwa bardzo zakorzenione w Piśmie. Podstawowe błogosławieństwo Starego Testamentu brzmi: Niech Pan ciebie błogosławi i strzeże (Lb 6, 24).

Obietnica, jaką Bóg daje narodowi przez Mojżesza i Jozuego, wyraża się w słowach: Pan, Bóg wasz, strzeże waszego pokoju (Joz 1,13). Człowiek Biblii prosi Boga przede wszystkim o to, aby patrzył na niego, aby go strzegł, jak źrenicy oka. Psalmy są pełne tego wołania i wiary, że On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. (Ps 121,3). Nowy Testament wie, że to Chrystus jest stróżem wiernego: Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka (1 J 5,18). A św. Piotr dobitnie woła: Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych (1 P 2,25).

Mówię Chrystusowi: zachowaj mnie, broń mnie. Sam nie dam sobie rady. Jeszcze raz w obliczu Eucharystii wyznaję swoją niemoc. Ta Boża straż jest na życie wieczne. Bo doczesne istnienie to zaledwie mgnienie oka wobec tego, do czego jesteśmy powołani. Już teraz, kiedy stajemy wobec Eucharystii, obcujemy z wiecznością,.

Tomasz Kwiecień OP

Zobacz także