Co należy sądzić o serwisach w rodzaju www.breviarium.blogspot.com ?

Co należy sądzić o serwisach w rodzaju www.breviarium.blogspot.com ? Czy ich działalność przynosi dobre skutki dla liturgii czy też rozmaite nadużycia powinny być zauważane w inny sposób?

Na stronie tej pokazywane są sytuacje, w których sprawuje się Eucharystię w sposób świętokradzki, co zawsze budzi wielki smutek. To zgorszenie, jeżeli prowadzi do większej troski o piękno i godność sprawowania Eucharystii, jest czymś pozytywnym. Można się uspokoić, że w naszym polskim Kościele nie jest tak najgorzej i uczyć się nie popełniać błędów Kościołów zachodnich.

Zdecydowanie nie podobają mi się na tej stronie dwie rzeczy. Po pierwsze: nadmiar krytyki, zamiast pokazywania pozytywnych wzorów. Więcej można zdziałać dla dobra liturgii nie przez krytykowanie i potępianie, lecz przez pokazywanie pięknie sprawowanej liturgii w jej odnowionej po Soborze Watykańskim II formie.

Po drugie: nie potrafię dostrzec na tej stronie chrześcijańskiej miłości wobec tych, którzy błądzą i sprawują liturgię w sposób niegodny (odróżnienie grzechu, od grzesznika). Dostrzegam raczej pogardę i nienawiść. To nie jest chrześcijańska postawa.

Michał Pac OP

Zobacz także